Giới thiệu Chương trình Nông thôn mới

Giồng Trôm huy động 1.567,391 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 19/09/2019| Tác giả: Diệu Hiền
Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào đời sống người dân huyện Giồng Trôm, tạo khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ đã phát huy tác dụng tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày đăng bài: 16/09/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 cùng đoàn cán bộ đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc; Ủy ban nhân dân các xã: Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách), Châu Hòa (huyện Giồng Trôm) và Phú Hưng (thành phố Bến Tre) đã đến tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Diện mạo xã nông thôn mới Châu Hòa

Ngày đăng bài: 13/09/2019| Tác giả: Kim Phụng
Sau Phong Nẫm, Châu Hòa là xã thứ 2 của huyện Giồng Trôm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019, và là xã thứ 6 của huyện được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Xây dựng thành công xã nông thôn mới, kinh tế - xã hội xã Châu Hòa đã và đang phát triển trên nhiều mặt, đời sống người dân có nhiều cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần, diện mạo nông thôn hoàn toàn đổi mới.

Bình Đại huy động hiệu quả sức dân thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới”

Ngày đăng bài: 09/09/2019| Tác giả: Thanh Hương
Thực hiện “ Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, trên địa bàn huyện Bình Đại đã được các địa phương tích cực triển khai sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia và đã mang lại nhiều kết quả nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn tại các xã.

Triển vọng trong thực hiện 04 tiêu chí “Cứng” vào năm 2020

Ngày đăng bài: 06/09/2019| Tác giả: Hữu Lộc
Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi và Kết luận số 249-KL/TU ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Xã Phú Nhuận thực hiện Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 05/09/2019| Tác giả: Hoàng Khải
Xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre là một trong những xã tiên phong đi đầu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố nói riêng, của tỉnh nói chung và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tốp đầu của tỉnh, năm 2014.

Bến Tre nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 04/09/2019| Tác giả: Hữu Lộc
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và những điểm cần đặc biệt lưu tâm

Ngày đăng bài: 04/09/2019| Tác giả: Hữu Lộc
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bến Tre gồm 5 nhóm tiêu chí, 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 trên cơ sở cụ thể hóa Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, là căn cứ để chỉ đạo, điều hành thực hiện xây dựng nông thôn mới và là cơ sở để kiểm tra, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đến hết năm 2025, Bến Tre sẽ có ít nhất 44 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng bài: 30/08/2019| Tác giả: Thành Tân
Đó là kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Giao Thạnh

Ngày đăng bài: 20/08/2019| Tác giả: Thái Hòa
Giao Thạnh là xã thuộc tiểu vùng III của huyện Thạnh Phú, phía Bắc giáp xã An Điền; phía Nam giáp sông cổ Chiên; phía Đông giáp xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải; phía Tây giáp xã An Nhơn. Kinh tế chủ yếu của cư dân địa phương là nông nghiệp. Hệ thống giao thông, nhà ở, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế của xã còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo khá cao,...