Giới thiệu Chương trình Nông thôn mới

Ấp Vĩnh Nam, xã Đại Điền: Khu dân cư điển hình của huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 14/01/2020| Tác giả: Minh Mừng
Trong những năm qua, ấp Vĩnh Nam, xã Đại Điền được biết đến là khu dân cư điển hình tại xã Đại Điền nói riêng, của huyện Thạnh Phú nói chung trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới”.

Thành phố Bến Tre: nhiều công trình phần việc thực hiện Ngày chủ nhật NTM, VMĐT

Ngày đăng bài: 14/01/2020| Tác giả: Hồng Quốc
UBND phường 6, thành phố Bến Tre cùng đảng viên 76 và đông đảo nhân dân vừa tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới- Văn minh đô thị” tháng 12/2019 với công trình dọn vệ sinh và trồng cây tuyến đường kênh Nổi, khu phố Bình Khởi.

Thạnh Phú tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày đăng bài: 14/01/2020| Tác giả: Minh Mừng
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

“Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” tháng 11 và nhìn lại gần 01 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 09/01/2020| Tác giả: Hữu Lộc
Trong tháng 11/2019, có 84 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 10 xã thực hiện chủ đề về Xây dựng giao thông nông thôn, 39 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông, Môi trường và 14 xã thực hiện chủ đề khác, cụ thể trên địa bàn từng huyện như sau:

Giồng Trôm kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới xã Thạnh Phú Đông

Ngày đăng bài: 09/01/2020| Tác giả: Kim Phụng
Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm vừa có buổi làm việc với xã Thạnh Phú Đông về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Giồng Trôm tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày đăng bài: 09/01/2020| Tác giả: Kim Phụng
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Kết quả thực hiện 04 tiêu chí “cứng” năm 2019

Ngày đăng bài: 09/01/2020| Tác giả: Hữu Lộc
Mục tiêu năm 2020, toàn tỉnh phải có ít nhất 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí trong đó có 04 tiêu chí “cứng” gồm Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh. Tính đến tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí, 20 xã đạt 15-18 tiêu chí, 60 xã đạt 10-14 tiêu chí, 18 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 14,37 tiêu chí (tăng 1,7 tiêu chí so với đầu năm 2019).

Ba Tri thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày đăng bài: 07/01/2020| Tác giả: Trà Dũng
Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2020.

Năm 2020, Phú Khánh quyết tâm về đích nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/12/2019| Tác giả: Minh Mừng
Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa và Nông thôn mới xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 và định hướng thực hiện năm 2020.

Phong trào “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” ngày càng phát huy hiệu quả ở huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 27/12/2019| Tác giả: Diệu Hiền
Thời gian qua, việc thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” trên địa bàn huyện Giồng Trôm được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Năm 2019, đã huy động đóng góp 520,3 triệu đồng tiền mặt, 2.182m2 đất làm các tuyến đường giao thông nông thôn; vận động 69 hộ cam kết khắc phục đường dây dẫn sau điện kế về nhà an toàn; 370 hộ cam kết xây dựng hố xí hợp vệ sinh.