Bình Đại tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng bài: 13/03/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm 2019, ngày 07 tháng 3 năm 2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Bình Đại tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Chủ trì hội nghị là ông Lê Văn Răng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện Bình Đại. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Nguyễn Hữu Lập, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh, đại biểu tỉnh còn có sự tham gia của ông Cao Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Toàn cảnh buổi hội nghị. (Ảnh: Hữu Lộc)

Theo ông Lê Văn Răng, đây là lần thứ 2 huyện tổ chức hội nghị trực tuyến, thành phần đại biểu tại điểm cầu của huyện là đại biểu tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo huyện, điểm cầu của huyện kết nối với 20 điểm cầu của 19 xã và 01 thị trấn, thành phần tại các xã là thành viên Ban Chỉ đạo xã và Ban Phát triển các ấp.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo huyện Bình Đại, đến nay, toàn huyện có 03 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Thuận, Long Hòa, Thới Thuận), 01 xã đạt 15 tiêu chí (Châu Hưng), 01 xã đạt 14 tiêu chí (Thạnh Phước), 04 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 10 xã đạt từ 7-9 tiêu chí, trung bình đạt tiêu chí/xã là 10,79 tiêu chí.

Kết nối với các điểm cầu các xã và thị trấn. (Ảnh: Hữu Lộc)

Bên cạnh kết quả đạt được đáng ghi nhận, vẫn còn nhiều tồn tại mà huyện cần phải phấn đấu nổ lực hơn nữa. So với mặt bằng chung của cả tỉnh, huyện Bình Đại vẫn còn thấp hơn, các xã đã được công nhận vẫn chưa theo kịp bộ tiêu chí mới (trừ Thới Thuận), tiến độ xây dựng xã nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch, kết quả thực hiện 04 tiêu chí "cứng" vẫn còn hạn chế, các Hợp tác xã được thành lập chưa hoạt động hiệu quả, việc huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa phát huy được triệt để vai trò chủ thể của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Hữu Lộc)

Sau một buổi diễn ra hội nghị, Ban tổ chức ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự, các ý kiến phát biểu từ các điểm cầu các xã để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh, cụ thể như sau:

- Ông đánh giá cao trong công tác tổ chức hội nghị trực tuyến của huyện, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiết kiệm được kinh phí tổ chức hội nghị, tuy nhiên huyện cần lưu ý kiểm tra lại đường truyền cho thông suốt và kết nối với tất cả các xã trước khi hội nghị diễn ra, quản lý chặt chẽ số lượng, thành phần đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

- Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Bình Đại khá tốt, tuy nhiên trung bình đạt tiêu chí vẫn còn thấp so với trung bình chung của tỉnh. Huyện cần quan tâm đến các xã có số tiêu chí đạt còn thấp, xem lại lý do tại sao đến nay các xã vẫn còn đạt ở mức thấp.

- Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Long Hòa, Phú Thuận, Thới Thuận) nhanh chóng "trả nợ" các tiêu chí và tiếp tục nâng chất các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

- Phấn đấu đạt 04 tiêu chí "cứng" góp phần đạt được mục tiêu chung của tỉnh đến năm 2020, việc thành lập Hợp tác xã cần đúng thực chất hơn, quan tâm nhiều hơn đến liên kết trong sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

- Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo và thực hiện, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và người dân, triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", tất cả phải vào cuộc, trong đó người dân là chính.