Bến Tre tham dự Hội nghị toàn quốc Hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019

Ngày đăng bài: 13/03/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Để tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên phạm vi cả nước, đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Văn phòng Điều phối nông thôn mới từ cấp Trung ương đến cấp huyện cần tập trung tham mưu thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo, ngày 08 tháng 3 năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị toàn quốc Hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. Đến tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, đồng chủ trì có ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đại biểu tham dự Hội nghị gồm các bộ, ngành Trung ương tham gia kiêm nhiệm Văn Phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, đại biểu là Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, huyện thuộc 63 tỉnh, thành phố, các Viện, Trường, các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đoàn công tác tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị toàn quốc Hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2019. (Ảnh: Hữu Lộc)

Đoàn công tác tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị gồm có 06 người do ông Nguyễn Hữu Lập, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe tỉnh Đồng Nai giới thiệu về thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, hiện nay tỉnh Đồng Nai đã công nhận 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 đơn vị cấp huyện còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới cũng đã được Trung ương thẩm định và chuẩn bị được Thủ tướng Chỉnh phủ công nhận đạt chuẩn. Như vậy, tỉnh Đồng Nai là một trong 03 tỉnh, thành trên cả nước có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đồng Nai, Nam Định, Đà Nẵng), các nội dung tiếp theo của Hội nghị là trình chiếu video về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc, phát biểu tham luận một số tỉnh, phát biểu của Bộ, Ngành Trung ương, các nhà khoa học, lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung tâm CGIAR và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương,...

Chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Hữu Lộc)

Theo kết quả chung của cả nước, tính đến nay có 4.144 xã (46,48%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 306 xã so với cuối năm 2018, bình quân cả nước đạt 14,61 tiêu chí, tăng 0,04 tiêu chí so với cuối năm 2018, cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, có 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết quý II/2019, cả nước sẽ hoàn thành mục tiêu 5 năm (có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Trong năm qua, mặc dù chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành quả nổi bật, đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn một số hạn chế như khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền còn khá lớn; sự quan tâm thực hiện chương trình có nơi, có lúc còn thiếu sâu sát, chưa thường xuyên và chặt chẽ; tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại về tài sản, con người và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân; vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn vẫn còn nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Hữu Lộc)

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trên, tại Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Cường đã phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị như sau:

- Các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 trong xây dựng nông thôn mới để phấn đấu hoàn thành sớm nhất có thể, rút ngắn và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn trong năm 2019.

- Tập trung thực hiện liên kết trong sản xuất, triển khai thực hiện tốt chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Ocop) nhằm khơi dậy tiềm năng, vị thế của các sản phẩm, đây là chương trình lâu dài và sẽ không có điểm kết thúc. Ngoài việc quan tâm thực hiện chương trình Ocop, địa phương cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như chương trình phát triển du lịch, Hợp tác xã và chính sách thu hút các doanh nghiệp.

- Phát huy tối đa vai trò của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

- Cần tập trung thực hiện có chất lượng công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, khu vực theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019. Nội dung các hội nghị tổng kết cần phải cụ thể, đánh giá được kết quả, tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với đời sống của người dân, rút ra các bài học kinh nghiệm, thiết thực.

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre (thứ 2 từ trái sang) tham quan các mô hình tại tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hữu Lộc)

Đại biểu dự hội nghị tham quan Công ty Xử lý rác thải công nghiệp và nguy hại Thanh Tùng 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). (Ảnh: Hữu Lộc)

Cùng ngày diễn ra Hội nghị, Ban Tổ chức đã bố trí xe đưa đại biểu đến tham quan các mô hình của tỉnh Đồng Nai như tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), trường Mầm non Phú Lý (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), Hợp tác xã sản xuất, thương mại và dịch vụ Bình Minh với mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ áp dụng cho cây có múi (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) và Công ty xử lý rác thải công nghiệp và nguy hại Thanh Tùng 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu).