Thành phố Bến Tre tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 25/03/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Thực hiện hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ của  Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về việc tổ chức "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre đã quan tâm triển khai thực hiện với nhiều công trình thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế địa phương; có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong việc vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Sau khi có công văn số 115/CV/ThU, ngày 20/2/2019 của Thành ủy Bến Tre về việc đăng ký thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh", Đảng ủy các xã, phường đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế; xác định rõ vấn đề cần tập trung trong thực hiện nâng chất, xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị, trong đó có xác định phần việc cấp xã, phường thực hiện, phần việc ấp, khu phố và nhân dân thực hiện.

Xã Phú Nhuận ra quân gia cố cống 8C-Ấp 2, đóng 04 bửng cống kênh nội đồng, khai thông dòng chảy trong Chủ nhật nông thôn mới tháng 2-2019 (Ảnh:Phương Thảo)

"Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" được tổ chức mỗi tháng 1 lần vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng và được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20/1/2019, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi. Sau đó, ngày 24/02/2019, trên địa bàn thành phố Bến Tre, 17/17 đơn vị xã, phường ra quân Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới thứ 2 với sự tham gia của trên 1.700 lượt người là cán bộ, đảng viên, đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự và nhân dân trên địa bàn.

Nhiều công trình, phần việc cụ thể đã được triển khai thực hiện như: phường 1, phường 2, 3,4,5,6,7,8, phường phú Khương, xã Bình Phú, Phú Hưng, Mỹ Thạnh An ra quân lập lại trật tự đô thị; dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, lộ, hẻm; bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép,…vv. Xã Bình Phú vận động nhân dân trữ nước ngọt; xã Sơn Đông, Mỹ Thành vận động xóa cầu tiêu ao cá; vận động nhân dân hiến đất đai, hoa màu xây dựng đường nông thôn; khai thông dòng chảy tại phường Phú Tân, xã Phú Hưng, xã Phú Nhuận, xã Nhơn Thạnh,..vv.

"Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" được Đảng ủy các xã, phường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong thực hiện có phân công từng bộ phận, cá nhân phụ trách; tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới, - Đô thị văn minh" trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường và lưu động. Bên cạnh đó, các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố trực tiếp đi điểm hỗ trợ các địa phương. Qua 2 tháng triển khai thực hiện, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố dần đi vào nền nếp, tạo khí thế tác động tích cực đến nhận thức, vai trò chủ thể của nhân dân.

Tuy nhiên, các công trình phần việc vẫn còn khá đơn giản, chưa phong phú; số lượng người dân cùng tham gia thực hiện còn ít; đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 chưa tích cực tham gia,..vv. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác tuyên truyền chưa sâu, chỉ tổ chức tuyên truyền tại nơi thực hiện công trình, phần việc; ý thức về vai trò chủ thể của một bộ phận người dân một số địa phương còn hạn chế.

Để "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đạt hiệu quả hơn, Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thành phố tiếp tục xác định công trình, phần việc sát thực tế, thu hút người dân tham gia và giải quyết được những bức xúc của địa phương trong thời gian qua. Tiếp tục đổi mới trong cách thức tuyên truyền, chuyển từ tập trung phổ biến chủ trương sang hành động cụ thể; khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới và huy động, thu hút toàn xã hội tham gia. Trong quá trình thực hiện tránh mệnh lệnh, hình thức mà phải phù hợp với lòng dân, người dân phải là chủ thể hành động để nâng lên thành phong trào, khắc phục tình trạng chỉ có cán bộ thực hiện, nhưng người dân không biết, không tham gia. Các cơ quan, ban, ngành thành phố tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên đơn vị tích cực tham gia thực hiện tại địa phương. Thông qua các hoạt động nhằm phát huy sự chủ động của hệ thống chính trị địa phương và vai trò chủ thể của người dân. Từ đó, huy động nguồn lực trong nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.