Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm làm việc Đảng ủy xã Lương Phú

Ngày đăng bài: 08/04/2019 | Tác giả: Huỳnh Lâm

Đoàn cán bộ Huyện ủy Giồng Trôm do ông Nguyễn Thành Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lương Phú về kết quả thực hiện Nghị quyết quý I năm 2019.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Lương Phú, quý I năm 2019 tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên tương đối được ổn định. Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, hình thành nhiều mô hình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Đến nay, Lương Phú có 7 doanh nghiệp và 347 hộ dinh doanh đang hoạt động hiệu quả. Trong thời gian qua, xã cũng tập trung triển khai chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; cũng cố và thành lập 7 tổ hợp tác bưởi da xanh, tôm càng xanh, nuôi heo thịt, chăn nuôi gà thả vườn, trồng dừa, đồng thời tập trung thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí xã nông thôn mới đã được công nhận.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Tuy nhiên, việc vận động nhân dân tham gia xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chuỗi giá trị chưa thật sự hiệu quả; việc tạo nguồn để kết nạp đảng viên mới còn gặp khó khăn; ý thức của một bộ phận người dân chưa cao trong việc bảo vệ môi trường nhất là chất thải trong chăn nuôi và sản xuất công nghiệp,...

Ông Nguyễn Thành Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm và các thành viên trong đoàn đã yêu cầu Đảng ủy xã Lương Phú cần nêu cao vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu; tập trung hơn nữa công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, đảm bảo đạt chỉ tiêu; cần rà soát lại quy chế làm việc của Đảng ủy và phân công việc cho từng thành viên thật rỏ ràng; nêu cao vai trò trách nhiệm các hội đoàn thể; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện đề án 3333 và Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới; nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới; tập trung vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã …