Thạnh Phú: 6 tháng đầu năm 2019 công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt

Ngày đăng bài: 08/07/2019 | Tác giả: Văn Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các ngành và địa phương trong huyện Thạnh Phú tập trung thực hiện quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó 03 xã Thới Thạnh, Phú Khánh và Giao Thạnh phấn đấu đạt 19 tiêu chí vào cuối năm; các xã còn lại đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu tăng ít nhất 02 tiêu chí/xã.

Hiện nay, ngoài Thới Thạnh, Phú Khánh và Giao Thạnh đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 09 đến 13 tiêu chí. "Ngày Chủ nhật Nông thôn mới" được tổ chức thực hiện đồng loạt hầu hết các xã với chủ đề đa dạng, phong phú, thu hút gần 12.900 cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tập trung chủ yếu vào các tiêu chí thuộc 15 phần việc của hộ gia đình; qua thực hiện đã huy động được kinh phí hơn 300 triệu đồng và gần 1.700 bao xi măng, người dân đóng góp trên 270 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công lao động.

Thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới ở Phú Khánh. (Ảnh: Văn Minh)

Thời gian tới, Thạnh Phú xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; trong đó, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới ở các xã Thới Thạnh, Phú Khánh và Giao Thạnh; phấn đấu xã Thới Thạnh đạt 19 tiêu chí và được công nhận trong năm 2019; quan tâm thực hiện 04 tiêu chí cứng; tổ chức tốt "Ngày Chủ nhật Nông thôn mới" và Đề án số: 3333/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tại xã đã được công nhận.