Giồng Trôm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 16/07/2019 | Tác giả: Kim Phụng

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020. Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đến dự.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Những năm qua, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Giồng Trôm được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, theo phương châm "Đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, bàn từng việc" nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Từ năm 2010 đến năm 2019, toàn huyện Giồng Trôm đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 1.567 tỷ đồng, từ các nguồn vốn trung ương, tỉnh, huyện, xã và các nguồn vốn khác. Đến nay huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đang đề nghị ban Chỉ đạo tỉnh xem xét công nhận, các xã còn lại đạt từ 7 - 11 tiêu chí, số tiêu chí bình quân của huyện đạt là 11,2 tiêu chí. Các công trình cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng.

Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông. Trong giai đoạn 2010 – 2019, Giồng Trôm đã đầu tư xây mới trên 204 km đường đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, cuối năm 2018 đạt 36,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,6% năm 2011 còn 7,92% năm 2019. Hệ thống cung cấp điện, nước dần hoàn thiện.

Công tác vận động nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm được quan tâm. Các cơ sở chăn nuôi, hộ dân từng bước xây dựng hệ thống xử lý chất thải, xóa cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí tự hoại, đăng ký sử dụng nước máy. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập biểu dương những thành quả huyện Giồng Trôm đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý trong thời gian tới, huyện Giồng Trôm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực chất trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh một cách chủ động và linh hoạt; Tăng cường thực hiện hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới"; Tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phần việc của hộ gia đình; Có kế hoạch tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Đảm bảo chương trình xây dựng Nông thôn mới ngày càng phát triển toàn diện, bền vững hơn.

Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm trao giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh: Kim Phụng)

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020.