Mỏ Cày Bắc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 02/08/2019 | Tác giả: Nguyễn Sơn

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia "về xây dựng nông thôn mới", (giai đoạn 2010 - 2020). 

Sau khi quán triệt Chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đã xây dựng Nghị Quyết và tổ chức lễ phát động phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" rộng khắp trong toàn Đảng bộ và nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Các xã tổ chức xây dựng Quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".  

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Kết quả qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện Mỏ Cày Bắc đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Tình hình nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư, kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng bền vững. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển nhanh. Đời sống dân cư nông thôn không ngừng được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Công tác tuyên truyền được tập trung với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó, giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội ở địa phương.

Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội (10 năm qua) trên 1.336 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện) trên 777 tỷ đồng; Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 129 tỷ đồng. Vận động Doanh nghiệp, mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp gần 432 tỷ đồng, trên 7.000 cây dừa, cây ăn trái, 40ha đất sản xuất nông nghiệp và hơn 42.000 ngày công lao động.  Xây dựng trên 177km đường nhựa, đường pê tông và 150 cây cầu giao thông nông thôn lớn nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế.

Tính đến tháng 6 năm 2019, huyện Mỏ Cày Bắc được UBND tỉnh Bến Tre công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: (Tân Thành Bình, Tân Phú Tây, Tân Thanh Tây và Thành An), đạt 30,8% so với tổng số xã trên địa bàn. Các xã còn lại, trung bình đạt 13,4 tiêu chí (so với năm 2011 tăng gần 8 tiêu chí). Huyện dự kiến từ nay đến năm 2020 đạt thêm 1 đến 2 xã nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện lên 45% xã nông thôn mới.

Đồng thời, huyện Mỏ Cày Bắc phấn đấu đến năm 2025 xây dựng đạt chuẩn 13/13 xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 4%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên 70%... tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới, giai đoạn (2025-2030).

Ông Nguyễn Văn Bàn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bàn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị trong thời gian tới, từng thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành huyện, cùng các xã tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về phong trào xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn, nhất là cán bộ xây dựng nông thôn mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể, để huy động mọi nguồn lực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Rà soát đánh giá các tiêu chí đạt và các tiêu chí chưa đạt ở từng xã để xây dựng kế hoạch, giải pháp cho từng ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đạt theo kê hoạch. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, liên kết sản xuất và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức lại sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới"; công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tham gia xây dựng nông thôn mới ... ".

Dịp này, UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã trao tặng 17 giấy khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.