Tình hình thực hiện “Ngày Chủ Nhật nông thôn mới” tháng 6 và kết quả 6 tháng thực hiện hoạt động này

Ngày đăng bài: 07/08/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Theo số liệu thống kê của các địa phương, trong tháng 6 năm 2019, số người tham gia "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" khoảng 28.916 người, tăng 3.123 người so với tháng 05/2019; trong đó, một số huyện có số lượng người tham gia tăng đáng kể như Mỏ Cày Nam (tăng 1.198 người), huyện Giồng Trôm (tăng 643 người) nhưng bên cạnh đó, một vài địa phương có số lượng người tham gia giảm (huyện Bình Đại giảm 150 người, huyện Thạnh Phú giảm 214 người). Toàn tỉnh có 79 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 11 xã thực hiện chủ đề về Xây dựng giao thông nông thôn, 41 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường và 16 xã thực hiện chủ đề khác, cụ thể từng huyện như sau:

Người dân xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú ra quân thực hiện tuyến đường hoa trong Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Hữu Lộc)

Huyện Ba Tri có 17/23 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Giao thông (xã Phú Ngãi, xã Mỹ Thạnh), 03 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề Y tế (xã Tân Thủy).

Huyện Bình Đại có 11/19 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Giao thông (xã Phú Long, xã Bình Thắng), 02 xã thực hiện cả 02 chủ đề Giao thông và Môi trường (xã Vang Quới Tây, Phú Vang), 02 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Tam Hiệp, Phú Thuận), 01 xã thực hiện chủ đề Y tế (xã Thới Thuận), 01 xã thực hiện chủ đề Văn hóa (xã Bình Thới).

Huyện Thạnh Phú có 14/17 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 01 xã thực hiện cả chủ đề Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề An ninh trật tự (xã Thới Thạnh), 01 xã thực hiện tuyên truyền 15 phần việc hộ gia đình (xã Thạnh Hải).

Huyện Châu Thành có 08/21 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 03 xã thực hiện chủ đề Giao thông, 07 xã thực hiện cả chủ đề Giao thông và Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Quới Thành, Tường Đa), 01 xã tuyên truyền thực hiện 15 phần việc của hộ gia đình (xã Phước Thạnh).

Huyện Chợ Lách có 04/10 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề Giao thông (xã Vĩnh Thành, Phú Phụng), 03 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề củng cố tổ NDTQ (xã Sơn Định).

Huyện Giồng Trôm có 09/21 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 11 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường, 01 xã tuyên truyền 15 phần việc hộ gia đình (xã Phước Long).

Huyện Mỏ Cày Bắc có 08/13 xã thực hiện chủ đề Môi trường, 05 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường.

Huyện Mỏ Cày Nam có 04/16 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 02 xã thực hiện chủ đề về Giao thông (xã An Định, Minh Đức), 09 xã thực hiện cả chủ đề về Giao thông và Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã An Thạnh).

Thành phố Bến Tre có 04/07 xã thực hiện chủ đề về Môi trường, 01 xã thực hiện chủ đề An ninh trật tự (xã Bình Phú), 01 xã thực hiện chủ đề Y tế (xã Mỹ Thành), 01 xã thực hiện chủ đề Thủy lợi (xã Sơn Đông).

Người dân xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre ra quân thu gom rác thải hai bên tuyến đường xã. (Ảnh: Hữu Lộc)

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia với chủ đề thực hiện đa dạng hơn và mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thông qua việc triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được nâng cao, vai trò phụ trách xã của cán bộ tỉnh, huyện được phát huy mạnh mẽ; các nguồn lực từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới được tích cực huy động, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chủ đề thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" qua 6 tháng có 526 lượt xã thực hiện chủ đề Môi trường, 94 lượt xã thực hiện chủ đề Giao thông, 170 lượt xã thực hiện cả 2 chủ đề Giao thông và Môi trường, 92 lượt xã thực hiện các chủ đề khác (Bảo hiểm y tế, Điện, Thủy lợi, Nhà ở, Phát triển sản xuất, Văn hóa, An ninh trật tự, tuyên truyền 15 phần việc hộ gia đình,...), thu hút được 148.676 lượt người tham gia, trong đó số người dân là 74.665 lượt (chiếm 50,22%). Tổng số tiền huy động để thực hiện các phần việc của "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên toàn địa bàn tỉnh là 5,8 tỷ đồng.

Nhìn chung, một số khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trong thời gian qua đã được tỉnh giải quyết kịp thời, đảm bảo tính hài hòa, linh hoạt và phù hợp theo điều kiện của từng địa bàn cơ sở. Các ngành và địa phương cũng đang tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình, chủ động xử lý nhằm phát huy tốt nhất sức mạnh của tập thể và vai trò của người đứng đầu đơn vị.