Châu Thành khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 13/08/2019 | Tác giả: Thái Hòa

Vừa qua, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020.

Sau gần 10 năm thực hiện cho thấy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, xanh- sạch- đẹp; kết cấu hạ tầng: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cơ cở vật chất văn hóa,… được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng, an ninh ổn định và vững mạnh; đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Hòa)

Để có được những thành quả đó, hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình từ huyện đến xã được thành lập và kiện toàn từng lúc, phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn và đi vào hoạt động có hiệu quả; năng lực cán bộ làm công tác nông thôn mới được nâng cao.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sâu rộng về Chương trình nhằm tạo khí thế thi đua xây dựng nông thôn mới, phối hợp đoàn thể các cấp và người dân nhân rộng các mô hình "dân vận khéo", mô hình "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện Đề án 3333/ĐA-UBND, Đề án 4113/ĐA-UBND, công tác củng cố và nâng chất phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có chuyển biến rõ nét về chất lượng, nhiều mô hình phòng chống tội phạm ra đời và hoạt động có hiệu quả.

Phong trào thi đua phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở cơ sở đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quần chúng nhân dân về việc tham gia đóng góp các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình vận động nhân dân phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, hợp tác giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát ngèo, làm giàu chính đáng.

Tập trung giải quyết vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn trong quá trình phát triển sản xuất và công nghiệp hóa như cấp nước sạch, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất (thuốc bảo vệ thực vật, nước thải chăn nuôi, nước thải làng nghề, nhà máy, khu công nghiệp...) và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, trong đó ưu tiên cho khu vực đông dân cư.

Huyện Châu Thành đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thái Hòa)

Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành đã có 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Hữu Định, Quới Sơn và Thành Triệu, 05 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10-13 tiêu chí và xã đạt thấp nhất là 9 tiêu chí (lúc mới triển khai Chương trình, xã đạt cao nhất chỉ 06 tiêu chí và xã thấp nhất là 02 tiêu chí). Bình quân số tiêu chí đạt của huyện hiện nay là 13,33 tiêu chí so với 13,37 tiêu chí của toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, trên địa bàn huyện hiện có 81 tổ hợp tác và 09 hợp tác xã, trong đó có 2 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã đạt tiêu chuẩn VietGap với tổng diện tích được chứng nhận trên 78 hecta, bên cạnh đó đang hoàn tất thủ tục để tái chứng nhận cho trên 20 hecta và chứng nhận mới trên 31 hecta. Thu nhập bình quân đầu người của huyện là trên 67 triệu đồng/người/năm, (trong đó bình quân các xã xây dựng nông thôn mới trên 42,9 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%, Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 64%.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", công khai tài chính, thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" phù hợp với lòng dân, việc vận động đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện có sự thống nhất của các hộ dân thuộc vùng hưởng lợi. Qua đó, toàn huyện đã xây dựng 81 tuyến đường đạt chuẩn với chiều dài trên 333 km; Nạo vét 225.800m kênh nội đồng; gia cố, nâng cấp, xây mới 114.736 m đê bao, xây lắp 67 cống thủy lợi, ngăn mặn, ngăn lũ; Hệ thống giáo dục được hoàn thiện hiện có 11 trường đạt chuẩn quốc gia; 11 chợ được cải tạo và nâng cấp; 21 trạm y tế các xã đạt chuẩn quốc gia; tổng kinh phí thực hiện trên 870 tỷ đồng. Tổng nguồn lực huy động trong 10 năm qua khoản 1.141 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân là hơn 162 tỷ đồng.

Du lịch đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành. (Ảnh: Thái Hòa)

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã phải có ít nhất 02 chủ thể tham gia sản phẩm OCOP; cuối năm 2025 xây dựng thành công huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 0,5% trở lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Để đạt mục tiêu trên, Ban chỉ đạo huyện Châu Thành đề ra giải pháp tiếp tục tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, cơ bản hoàn thành các tiêu chí Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh theo tinh thần chỉ thị 16 của Tỉnh ủy.

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thái Hòa)

Thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Thực hiện liên kết bốn nhà cho một số sản phẩm chủ lực nông nghiệp trên địa bàn huyện; Nâng cao và phát triển có hiệu quả các loại hình du lịch cộng đồng tại địa phương, định hướng phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới. Phối hợp đoàn thể các cấp nhân rộng các mô hình dân vân khéo; gắn các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua "Đồng khởi mới". Thực hiện tốt, có hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" song song với xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt.