Bình Đại khởi sắc sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 19/08/2019 | Tác giả: Thanh Tùng

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Bình Đại đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp. Kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp.

Tính đến tháng 8 năm 2019, huyện Bình Đại được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 4/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: ( Phú Thuận, Long Hòa, Thới Thuận, Châu Hưng) đạt 21,05% so với tổng số xã trên địa bàn. Còn lại 01 xã đạt 15 tiêu chí (Thới Lai), 01 xã đạt 14 tiêu chí (Thạnh Phước); 03 xã đạt 10 tiêu chí (Tam Hiệp, Long Định, Lộc Thuận); 02 xã đạt 9 tiêu chí (Vang Quới Tây, Định Trung); 6 xã đạt 8 tiêu chí (Vang Quới Đông, Phú Long, Bình Thới, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc, Thừa Đức); 02 xã đạt 7 tiêu chí (Phú Vang, Thạnh Trị). Bình quân toàn huyện đạt 11,31 tiêu chí/xã, tăng 7,37 tiêu chí so với năm 2010 (3,94 tiêu chí/xã).

Bình Đại đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Tùng)

Đạt được kết quả trên, công tác tuyên truyền được huyện Bình Đại tập trung với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó, giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tự nguyện tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội ở địa phương.

Tổng nguồn vốn huyện Bình Đại huy động toàn xã hội (10 năm qua) trên 977 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện) trên 640 tỷ đồng; Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư trên 100 tỷ đồng, còn lại từ các nguồn vốn khác.  Huyện đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 877 tuyến đường với tổng chiều dài 474,66 km, kinh phí 330 tỷ đồng; xây mới, nâng cấp, sửa chữa 160 cây cầu giao thông nông thôn, kinh phí 27,67 tỷ đồng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế.

Hệ thống giao thông nông thôn ở các xã nông thôn mới được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo ông Lê Văn Răng - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện, các ngành huyện, cùng các xã tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua. Huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tích cực tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, thay đổi tư tưởng, hình thành thói quen tự giác trong nhân dân để nâng lên thành phong trào tại địa phương.

Song song đó, huyện sẽ có kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của địa phương, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện Khung tiêu chí "Ấp nông thôn mới", "Ấp nông thôn mới kiểu mẫu" và "Mô hình sản xuất kiểu mẫu". các xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải xây dựng kế hoạch duy trì và nâng chất các tiêu chí, lấy đó làm nền tảng, cơ sở để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Bình Đại tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre (OCOP) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất (đặc biệt là tổ hợp tác, hợp tác xã) gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn theo hướng tăng giá trị, góp phần cơ cấu lại kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Phấn đấu đến cuối năm 2020, mỗi xã phải có ít nhất 01 chủ thể đăng ký tham gia vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và trở thành sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương.