Đến hết năm 2025, Bến Tre sẽ có ít nhất 44 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng bài: 30/08/2019 | Tác giả: Thành Tân

Đó là kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt 10-14 tiêu chí, 30 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 13,37 tiêu chí (tăng 8,57 tiêu chí so với năm 2011, tăng 3,18 tiêu chí so với cuối năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đến tháng 6 năm 2019 là 36,3 triệu đồng. Số xã đạt tiêu chí số 10 (Thu nhập) là 97 xã (tăng 96 xã so với năm 2011, tăng 32 xã so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn đa chiều) trên 147 xã là 6,34%. Số xã đạt tiêu chí số 11 (Hộ nghèo) là 87 xã (tăng 80 xã so với năm 2011, giảm 06 xã so với năm 2015 do đánh giá theo chuẩn mới).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. (Ảnh: Thành Tân)

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay là 4.215,150 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước 2.945,220 tỷ đồng, chiếm 69,87%, vốn doanh nghiệp 355,160 tỷ đồng (8,43%), vốn dân đóng góp 796,722 tỷ đồng (18,90%), vốn khác (từ các nhà tài trợ, con em xa quê...) 118,048 tỷ đồng (2,80%). Riêng vốn tín dụng các Ngân hàng thương mại cho nhân dân vay là 69.676,883 tỷ đồng. So với giai đoạn 2011-2015, tổng huy động vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2019 giảm 2.074,853 tỷ đồng, do giai đoạn này vốn Trái phiếu Chính phủ chỉ hỗ trợ năm 2016, nguồn vốn lồng ghép, ngân sách xã, vốn doanh nghiệp, vốn huy động từ nguồn khác giảm, mặt khác còn 1,5 năm nữa mới tổng hợp huy động kết thúc giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, nguồn lực huy động trong dân tăng lên so với giai đoạn trước (tăng 319,134 tỷ đồng).

Thực hiện mô hình liên kết sản xuất, toàn tỉnh đã có 96 Hợp tác xã (HTX) thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 94 HTX đang hoạt động, có 840 Tổ hợp tác (THT) hoạt động theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã xây dựng 123 mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn 64 xã. Các mô hình phát triển sản xuất được tập trung đầu tư hỗ trợ theo hướng thành lập các THT theo Nghị định 151 hoặc HTX Nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới, xã bãi ngang ven biển thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cũng đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới của các xã không đồng đều, một số xã phấn đấu vượt bậc nhưng số xã đạt dưới 10 tiêu chí vẫn còn cao (30/147 xã đạt từ 5-9 tiêu chí). Các hình thức kinh tế tập thể tại các địa phương được quan tâm triển khai thực hiện nhưng chưa đủ quy mô hoặc chưa có hợp đồng đầu ra ổn định, dẫn đến giảm sức thu hút người dân tự nguyện tham gia. Đời sống của người dân được nâng lên, hộ nghèo có giảm nhưng hộ thoát nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ nghèo mới và tái nghèo vẫn còn cao.

Đến năm 2020, Bến Tre phấn đấu nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 50 xã theo chỉ tiêu của Trung ương giao và theo mục tiêu tại Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 49 xã được công nhận, trong năm 2020 công nhận thêm ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt tiêu chí trên xã dự kiến là 15 tiêu chí. Các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đạt ít nhất 10 tiêu chí, trong đó có 04 tiêu chí Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phấn đấu công nhận 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (mỗi đơn vị cấp huyện có 01 xã), 70 ấp tại các xã bãi ngang đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn sau năm 2020. Đặc biệt, từng cán bộ, đảng viên phải làm gương, tiên phong đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, nhất là thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" nhằm khơi dậy sự vào cuộc của cộng đồng dân cư, huy động được sức mạnh tập thể và trách nhiệm cả cộng đồng.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị từng địa phương phải tổ chức lại vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo lợi thế sản xuất theo quy mô, sản phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn chất lượng, có thương hiệu và thiết lập tổ chức theo từng chuỗi giá trị sản phẩm song song với đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP để phát triển các sản phẩm thế mạnh, chủ lực của từng xã theo cơ chế kinh tế thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Với kỳ vọng thay đổi cơ cấu nông nghiệp tỉnh nhà phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới, xây dựng nông thôn khang trang, giàu đẹp, người dân nông thôn vừa văn minh, vừa giữ được "chất" Nam bộ hiền hòa, chất phác, nhưng được sống trong môi trường hiện đại, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn với thành thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tỉnh nhà luôn đồng lòng, chung sức và quyết tâm, kiên định trong thực hiện đường lối, chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Khi đó, Nông thôn mới tỉnh Bến Tre sẽ đạt những thành tựu cao hơn, bền vững hơn, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương Đồng Khởi anh hùng và người dân "Đồng khởi mới".

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Tham quan trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh. (Ảnh: Thành Tân)