Ba Tri tọa đàm xây dựng xã nông thôn mới Mỹ Thạnh

Ngày đăng bài: 28/10/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ VN) tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với UBND xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri tổ chức tọa đàm bàn giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Tính đến thời điểm tháng 10/2019, xã Mỹ Thạnh đã thực hiện cơ bản đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí Giao thông; tiêu chí Tổ chức sản xuất; tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, tiêu chí Quốc phòng và An ninh. Xã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt 19/19 tiêu chí xã NTM.

Chủ trì buổi tọa đàm. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu bàn nhiều giải pháp thực hiện thành công 4 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tập trung các giải pháp như: Ban công tác mặt trận ấp thực hiện mô hình đảm bảo an ninh trật tự với phương châm "đi từng ngỏ, gõ từng nhà, rà từng người" có biểu hiện về an ninh trật tự để tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh tuyên truyền về mặt tích cực của mạng xã hội, giúp cho thanh thiếu niên định hướng tốt về đạo đức và lối sống lành mạnh; trong xây dựng giao thông nông thôn cần huy động sự chung tay góp sức của toàn thể người dân trong xã đóng góp kinh phí để thực hiện các tuyến đường liên xóm, ấp; Tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban quản lý các Tổ hợp tác để điều hành hoạt động kinh doanh của Tổ có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, đồng thời kết hợp xử lý nghiêm các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại địa phương; trong thực hiện các tiêu chí thì cán bộ, đảng viên phải làm gương, gương mẫu đi đầu để nhân dân làm theo….

Trên cơ sở các giải pháp được đề ra tại buổi tọa đàm, xã Mỹ Thạnh sẽ vận dụng vào thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM trong thời gian tới.