Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tọa đàm bàn giải pháp vận động nhân dân Tân Phong tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 30/10/2019 | Tác giả: Văn Minh

Ngày 29/10/2019, tại Nhà Văn hóa xã Tân Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, Tân Phong đã thực hiện cơ bản đạt 14/19 xã nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Đông đảo người dân Tân Phong quan tâm, tham dự tọa đàm. (Ảnh: Văn Minh)

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến của đại biểu cho rằng để xây dựng thành công xã nông thôn mới thì cần phải tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng giao thông nông thôn. Quan tâm thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, nhất là nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường như: không vứt rác thải, xác xúc vật xuống kênh, rạch; xây dựng hố xí tự hoại, xóa cầu tiêu ao cá và dọn dẹp cảnh quang môi trường…

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các tiêu chí. Tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng giao thông nông thôn. Xây dựng nông thôn mới phải có lộ trình thích hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, dễ làm trước, khó làm sau.