Quới Điền hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 05/02/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tháng 3 năm 2017, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau hơn 5 năm triển khai thực hiện. Từ nền tảng 19 tiêu chí xã nông thôn mới đạt được, Quới Điền đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Diệu cho biết, Quới Điền xác định việc nâng cao chất lượng xã nông thôn mới là một việc làm thường xuyên, liên tục và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của địa phương. Ngay từ khi được công nhận vào tháng 3/2017, xã đã bắt tay xây dựng kế hoạch nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí bị hụt chuẩn so với quy định mới. Đặc biệt, địa phương quan tâm nhất là tập trung phát triển nâng cao thu nhập của người dân như xây dựng các mô hình đa dạng sinh kế; củng cố, thành lập các tổ hợp tác theo NĐ 151, vận động thành viên tham gia thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Quới Điền. Cùng với đó là các hoạt động về vấn đề bảo vệ môi trường, tình hình an ninh trật tự từng bước được triển khai khá đảm bảo.

Trong năm 2019, xã đã đầu tư xây dựng hoàn thành 2 tuyến đường ấp đạt chuẩn cấp C, sửa chữa gần 5km đường ấp, bê tông hơn 2km đường liên tổ, xây mới 3 cầu nông thôn;… Hiện tại, 100% các tuyến đường của xã đều đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Nhiều tuyến đường được người dân chỉnh trang, trồng dặm hoa như Đường huyện 92, tuyến Xẻo Vườn, Cầu Dừa, Dinh Bà, đê bao 418.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Quới Điền đã vận động thành lập mới Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn ấp Quí Khương với 15 thành viên, nâng số Tổ hợp tác hoạt động theo nghị định 151 trên địa bàn xã lên 5 tổ, gồm 3 tổ nuôi dê, 1 tổ nuôi bò và 1 tổ nuôi gà. Mới đây, xã đã thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Quới Điền có hơn 60 thành viên tham gia với diện tích vườn dừa hơn 8,1ha, 50 con bò và 4.500 con gà, vốn điều lệ ban đầu 150 triệu đồng. Hiện hợp tác xã đang tiến hành khảo sát nhu cầu của thành viên và ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp vật tư, nguyên vật liệu đầu vào cho thành viên, cũng như ký hợp đồng với doanh nghiệp có uy tín để tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã.

Cùng với phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng cơ sở, công tác vệ sinh môi trường của xã được tiếp tục quan tâm để bảo đảm theo tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Xã có số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 99%, trong đó có hơn 65% hộ sử dụng nước máy. Xã tích cực tuyên truyền vận động người dân trữ nước mưa, nước ngọt để sử dụng trong mùa khô, lắng lọc nước trước khi sử dụng. Năm 2019, xã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 16 cơ sở và hộ gia đình sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, nuôi thủy sản; vận động các hộ dân xây dựng, sửa chữa hầm biogas, hầm - hố thu gom chất thải trong chăn nuôi và kinh doanh, xây dựng các khu chứa bùn thải, nước thải trong nuôi thủy sản. Qua công tác kiểm tra cho thấy, 100% hộ sản xuất kinh doanh và hộ gia đình có biện pháp xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đến nay, toàn xã Quới Điền có hơn 99% hộ xây hố xí hợp vệ sinh, 100% hộ có nhà tắm kín đáo, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã tập trung vận động xóa cầu tiêu ao cá đối với những hộ tái sử dụng, đồng thời tuyên tuyền các hộ dân đảm bảo môi trường sống tại khu dân cư, thực hiện sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp…

Bên cạnh đó, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đã được người dân Quới Điền tích cực tham gia khá sôi nổi. Trong năm 2019, toàn xã có hơn 1.200 lượt người dân và cán bộ tham gia thực hiện các phần việc như: dọn dẹp vệ sinh, dặm vá, thay bóng đèn các tuyến đường cũ, bê tông các tuyến đường mới; vận động xóa cầu tiêu ao cá; xây dựng cầu nông thôn; tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của việc đóng góp kinh phí, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới; trồng, dặm hoa các tuyến đường tại khu dân cư;… với kinh phí huy động hơn 500 triệu đồng.

Một tuyến đường đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Quới Điền. (Ảnh: Minh Mừng)

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Thạnh Phú phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Cùng với việc 100% xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện còn đặt ra mục tiêu xây dựng xã Quới Điền đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã đang chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quới Điền - Phạm Văn Diệu, thời gian tới xã sẽ rà soát các hướng dẫn của sở, ngành tỉnh đối với từng tiêu chí, tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên cơ sở 19 tiêu chí xã nông thôn mới hiện tại xã đã đạt được. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các tiêu chí. Tích cực tuyên truyền vận động trong toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ra sức thực hiện. Trong đó quan tâm đến triển khai thực hiện hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, môi trường, an toàn thực phẩm, quốc phòng an ninh. Đồng thời triển khai thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hiện có tại địa phương, tạo điều kiện về cơ chế chính sách để các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao tiêu chí tổ chức sản xuất, lao động có việc làm, giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người dân.