Xã Mỹ Thành thực hiện đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới

Ngày đăng bài: 11/02/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Theo kết quả kiểm tra, đến nay xã Mỹ Thành, thành phố Bến Tre đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), vượt 02 tiêu chí so nghị quyết đề ra. Trong 15 tiêu chí đã đạt, Mỹ Thành đã có 9 tiêu chí được sở, ngành tỉnh công nhận gồm tiêu chí số 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17); 3 tiêu chí đã gửi hồ sơ các phòng, ban thành phố kiểm tra (3, 11, 12) và 3 tiêu chí xã đang làm hồ sơ (6, 14, 19). Xã còn 04 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí tiêu chí 13, 15, 16, và tiêu chí số 18. Nhìn chung qua thời gian triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM, Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa - Nông thôn mới xã Mỹ Thành đã tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành, từng lúc có chẩn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đồng thời tận dụng và phát huy tốt nội lực, đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh - sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 45,5 triệu đồng/năm.

Quang cảnh buổi tọa đàm thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thành. (Ảnh: Hồng Quốc)

Hiện xã Mỹ Thành đang hoàn thiện các thủ tục để sáp nhập địa giới hành chính với xã Bình Phú (Theo Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội). Tuy nhiên, xã không chủ quan bằng lòng với kết quả đạt được mà tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị quan tâm củng cố, giữ vững và nâng chất các tiêu chí đạt được; triển khai thực hiện đạt 04 tiêu chí còn lại: (13, 15, 16, 18). Trong đó, xã quan tâm củng cố, nâng chất các tổ hợp tác, mô hình liên kết, kết hợp với phát triển thương mại - dịch vụ, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục vận động nhân dân tham gia đăng ký mua bảo hiểm tự nguyện, đảm bảo tỷ lệ theo qui định. Bên cạnh đó, xã tiếp tục giữ vững và nâng chất tiêu chí 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm), xây dựng cảnh quan nông thôn sạch, đẹp; đồng thời triển khai các biện pháp quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm; tuyên truyền vận động sự tham gia của người dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đến nay, thành phố Bến Tre có 06 xã đã đạt chuẩn NTM gồm: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Bình Phú, Mỹ Thạnh An, Phú Hưng và Sơn Đông, cùng với việc sáp nhập địa giới hành chính giữa xã Mỹ Thành và xã Bình Phú, có thể khẳng định thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, hoàn thành thêm 01 trong 03 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ (2015-2020) đề ra.