Bến Tre phấn đấu cuối năm 2020 có ít nhất 60 xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 13/02/2020 | Tác giả: Thành Tân

Sáng ngày 12 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và 13 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, năm 2019 huyện Thạnh Phú có 2 xã đăng ký, đến nay xã Giao Thạnh đã đạt 17 tiêu chí, xã Phú Khánh đạt 16 tiêu chí; Huyện Ba Tri có xã Vĩnh Hòa đạt 16 tiêu chí; Huyện Châu Thành có 3 xã: An Phước đạt 16 tiêu chí, Tường Đa đạt 16 tiêu chí, An Hóa đạt 15 tiêu chí; Huyện Mỏ Cày Nam có 3 xã: Minh Đức đạt 16 tiêu chí, Phước Hiệp đạt 15 tiêu chí, Bình Khánh đạt 14 tiêu chí; huyện Mỏ Cày Bắc có 2 xã: Hưng Khánh Trung A đạt 15 tiêu chí, Tân Bình đạt 14 tiêu chí; và huyện Bình Đại có 2 xã: Thạnh Phước và Thới Lai đều đã thực hiện đạt 15 tiêu chí.

Quang cảnh cuộc họp. (Thành Tân)

Nhìn chung, các xã đều chưa đạt tiêu chí 02: Giao thông, 05: Trường học, và 06: Cơ sở vật chất văn hóa. Trong đó, các tuyến đường giao thông, trường học các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, ấp được quy hoạch xây dựng đều đã được địa phương hoàn chỉnh các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, chấm thầu, chuẩn bị mặt bằng và vận động vốn đối ứng, một số công trình đã tổ chức khởi công và chuẩn bị khởi công.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn chưa đạt các tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất, 17  Môi trường và An toàn thực phẩm và tiêu chí 19 Quốc phòng và An ninh. Riêng xã Bình Khánh là xã được hình thành từ việc sáp nhập 02 xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây (Theo Nghị quyết số 856 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội) nên mới đạt 14 tiêu chí. Tiêu chí hộ nghèo chưa đạt do tổng số hộ nghèo toàn xã còn 242 hộ, trên 5%.

Lãnh đạo các địa phương đều thể hiện sự quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã đều thể hiện sự quyết tâm và phấn đấu được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2020. Theo đó, các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu và tiêu chí chưa đạt như kéo giảm hộ nghèo, chỉ tiêu hố xí hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, vận động hộ dân tham gia thành viên Hợp tác xã, và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, lãnh đạo các sở, ngành liên quan cũng đã trao đổi nhiều giải pháp để địa phương tổ chức thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí.

Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện của các xã. (Ảnh: Thành Tân)

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, việc hoàn thành hồ sơ các công trình hạ tầng (thuộc tiêu chí 2, 5, 6) của các xã tương đối chậm nên việc phân bổ vốn cũng chậm theo, bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, thủ tục đấu thầu phức tạp dẫn đến tiến độ xây dựng công trình chưa đạt yêu cầu. Công tác thành lập và nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã còn hạn chế, số thành viên tham gia vẫn còn thấp; Tình hình an ninh trật tự xã hội diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố gây án bất ngờ; Tình hình xâm nhập mặn sâu và kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu nhập của người dân và tiến độ thi công một số công trình hạ tầng. Nhận thức của người dân trong việc thực hiện chỉ tiêu 17.6 và 17.8 (thuộc tiêu chí 17) chưa cao, cụ thể chưa tích cực xóa cầu tiêu áo cá, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, chưa tuân thủ tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền tuy được quan tâm thực hiện nhưng chưa mang lại hiệu quả cao, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực tham gia thực hiện các phần việc của hộ gia đình và chưa tham gia tích cực "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kết luận chỉ đạo. (Ảnh: Thành Tân)

Kết luận chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong năm 2020 nhằm hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cố gắng đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, các địa phương đang tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhưng không vì thế mà buông bỏ các nhiệm vụ chính trị khác, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong điều kiện hạn mặn gay gắt, kéo dài và dịch bệnh viêm phổi cấp (Corona) diễn biến phức tạp, địa phương phải tập trung đồng bộ nhiều giải pháp tập trung chăm lo phát triển kinh tế và kiên quyết không để xảy ra trường hợp nhiễm bệnh Corona trên địa bàn.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, phải kết hợp đồng bộ từ chính quyền địa phương đến huyện, tỉnh. Các sở, ngành tỉnh liên quan các tiêu chí chưa đạt có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện và hoàn chỉnh thủ tục công nhận. Ban Chỉ đạo các huyện phân công cán bộ chuyên môn, có năng lực hỗ trợ xã. Đặc biệt, các xã cần tránh tư tưởng ỷ lại, không trông chờ trên làm thay, phải tự lực, tự cường, chủ động thực hiện; chạy theo thời gian nhưng cũng phải chú trọng chất lượng, nhất là đời sống người dân ở xã nông thôn mới phải tốt hơn, toàn diện hơn ở các xã chưa được công nhận trên tất cả các lĩnh vực.