Thành phố Bến Tre tăng cường thực hiện ngày Chủ Nhật NTM - Đô thị văn minh

Ngày đăng bài: 20/02/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bến Tre, qua 12 tháng triển khai thực hiện, hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố từng bước đi vào nề nếp, ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia, chủ đề thực hiện ngày càng đa dạng, mang lại nhiều kết quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường VMĐT trên địa bàn.

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới ở thành phố Bến Tre đang phát huy hiệu quả. (Ảnh: Hồng Quốc)

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra trong thời gian hiện nay, qua đó Ủy ban nhân dân các xã, phường có kế hoạch cụ thể về thực hiện tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình gắn với thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh". Tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong sản xuất, hỗ trợ các Hợp tác xã chủ động thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác khuyến công, khuyến nông nhằm giúp người dân cải thiện hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Tuyên truyền, vận động nhằm phát huy vai trò chủ thể người dân trong tham gia thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" ngày có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố và Phòng Y tế thành phố cung cấp các tài liệu liên quan đến tình hình dịch bệnh do virus Covid-19 để người dân nắm chắc các biện pháp phòng tránh; quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình tích cực tham gia thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới – Đô thị văn minh" hàng tháng tại nơi cư trú.

Ngoài ra, UBND thành phố Bến Tre yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố tham mưu tổng kết hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" năm 2019, qua đó đánh giá những mặt làm được, chưa được, những hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cung cấp các tài liệu liên quan đến hạn mặn đồng thời theo dõi tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, nhắn tin SMS số liệu đo độ mặn, tăng cường phổ biến thông tin đến nhân dân biết và ứng phó.