Thạnh Phú tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng bài: 04/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tổng kết Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Theo báo cáo, đến nay huyện Thạnh Phú có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn và Thới Thạnh); xã Phú Khánh đạt 16 tiêu chí, xã Giao Thạnh đạt 17 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. 

Có 100% xã đạt tiêu chí số 3: Thủy lợi, tiêu chí 4: Điện, tiêu chí 8: Thông tin truyền thông, tiêu chí 12: Lao động có việc làm, tiêu chí 14: Giáo dục và Đào tạo, tiêu chí 15: Y tế và tiêu chí 16 về văn hóa.

Tổng nguồn vốn huy động để xây dựng nông thôn mới của huyện hơn 171 tỷ đồng, trong đó người dân góp gần 31 tỷ đồng. Năm 2019, huyện đã xây dựng hơn 77 km đường và gần 50 cây cầu với tổng kinh phí hơn 108 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 39,5 triệu đồng/năm, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2018. Năm qua, huyện Thạnh Phú tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với quy hoạch, phù hợp với từng vùng sinh thái. Các mô hình trồng lúa sạch, mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực, mô hình tôm - lúa, mô hình trồng dừa hữu cơ, mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây xoài tứ quý,... tiếp tục được nhân rộng và phát triển. Hoàn thiện 06 chuỗi giá trị 03 cây lúa, dừa, xoài và 03 con tôm, bò, gia cầm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Năm 2020, huyện Thạnh Phú đề ra mục tiêu nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 06/17 xã; nâng bình quân tiêu chí/xã đạt 16,4; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 43,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 97%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương yêu cầu các xã cần xây dựng và đồng loạt triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020. Những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới không được chủ quan, tự mãn mà cần tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Các ngành huyện quan tâm triển khai các công trình xây dựng ở Phú Khánh và Giao Thạnh; hỗ trợ hai xã Tân Phong và Thạnh Phong đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới của huyện tham mưu Ban Chỉ đạo huyện xây dựng Đề án Xây dựng huyện nông thôn mới. Quan tâm vận động người dân chung tay thực hiện các công trình theo đề án 3333, tham gia thực hiện Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới…