Thành phố Bến Tre thống nhất đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Ngày đăng bài: 05/03/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bến Tre vừa tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã đã vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt. Việc triển khai các Chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh, các ngành về xây dựng NTM được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời. Việc huy động các nguồn vốn ngân sách và nội lực trong dân để đầu tư thực hiện tiêu chí NTM được thành phố và các xã thực hiện hiệu quả, trong 10 năm qua tổng kinh phí huy động xây dựng NTM là gần 570 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 150 tỷ đồng, chiếm 26,98% tổng nguồn vốn.

Đến nay, thành phố Bến Tre có 06/06 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM gồm: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Bình Phú, Mỹ Thạnh An, Phú Hưng và Sơn Đông. Điểm nổi bật ở các xã được công nhận NTM là hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu giao thương, sinh hoạt của người dân, từ năm 2011 đến nay đã đầu tư xây mới gần 50km đường giao thông nông thôn với kinh phí đầu tư trên 125 tỷ đồng; đường trục xã, liên xã, đường trục ấp, liên ấp đạt chuẩn theo qui định.

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bến Tre thống nhất đề nghị công nhận Thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. (Ảnh: Hồng Quốc)

Bên cạnh đó, các xã vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, tập trung phát triển các loại hình dịch vụ nhất là du lịch sinh thái; vận động khuyến khích người dân tham gia các mô hình kinh tế hợp tác; quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tỷ lệ lao động trong độ tuồi có việc làm thường xuyên đạt bình quân 92,50%, tăng 8,83% so năm 2010.

Từ đó, thu nhập và mức sống người dân nông thôn không ngừng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 các xã đạt 45,88 triệu/người/năm, tăng 30,63 triệu đồng/người/năm (so năm 2010). Các thiết chế văn hóa được đầu tư tôn tạo, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được chú trọng. Cảnh quan môi trường thường xuyên tôn tạo theo hướng văn minh - xanh - sạch - đẹp. Tình hình an ninh nông thôn được duy trì ổn định.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bến Tre đã bỏ phiếu đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. Kết quả 44/44 thành viên dự họp thống nhất, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Minh Tuấn - Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cũng như kết quả đáng tự hào mà hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã đạt được qua 10 năm triển khai xây dựng NTM. Chủ tịch UBND thành phố - Bùi Minh Tuấn lưu ý thời gian tới hệ thống chính trị các xã không được chủ quan bằng lòng với kết quả đạt được mà cần quyết tâm, nổ lực hơn nữa để giữ vững và nâng chất các tiêu chí, không để giảm sút ở bất cứ tiêu chí nào nhất là tiêu chí môi trường. Tiếp tục quan tâm vận động nhân dân thực hiện tốt Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới, bám sát các tiêu chí khó, đạt thấp. Đối với các phòng ban chuyên môn, cần khẩn trương rà soát hoàn thành hồ sơ, thủ tục để trình Tỉnh thẩm định công nhận và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, phấn đấu tổ chức lễ công nhận trước thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ (2020-2025), khoảng tháng 06/2020. Lực lượng Công an thành phố thường xuyên hỗ trợ cơ sở tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả về ANTT, duy trì môi trường nông thôn ổn định.