Đoàn thẩm tra tỉnh đến thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới đối với huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 05/03/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới đối với huyện Chợ Lách, kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Bến Tre.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Lộc)

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020, Đoàn thẩm tra tỉnh có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách về việc thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện, xã nông thôn mới. Đến dự và chủ trì buổi làm việc gồm có Ông Bùi Văn Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh – Trưởng đoàn thẩm tra, cùng với các thành viên trong đoàn gồm đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh. Thành phần dự buổi làm việc của huyện Chợ Lách gồm có Ông Phạm Hòa Hiệp – Bí thư Huyện ủy, Ông Trần Văn Đém – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG huyện cùng lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, các phòng, ban của huyện phụ trách tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Sơn, Long Thới, Tân Thiềng, Hưng Khánh Trung B, Hòa Nghĩa, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành và Phú Phụng.

Ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. (Ảnh: Hữu Lộc)

Mở đầu buổi làm việc, Ông Bùi Thanh Liêm – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Chợ Lách thông qua cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hiện tại, huyện Chợ Lách có 10/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tự đánh giá 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới đã đảm bảo yêu cầu theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo của huyện, các thành viên trong Đoàn Thẩm tra tỉnh đều thống nhất huyện Chợ Lách có 10/10 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới và đã đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, để mức độ đạt các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới của huyện Chợ Lách được toàn diện, thành viên Đoàn Thẩm tra đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách cần tiếp tục thực hiện các nội dung về tiêu chí quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, một số vấn đề về môi trường, đổi tên trường THPT,…

Ông Phạm Hòa Hiệp - Bí thư Huyện ủy Chợ Lách phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Lộc)

Qua báo cáo của huyện, ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn thẩm tra tỉnh, Ông Bùi Văn Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh – Trưởng đoàn thẩm tra tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Thống nhất huyện Chợ Lách có 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới,  huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế do thành viên Đoàn Thẩm tra góp ý. Thời gian khắc phục chậm nhất ngày 25 tháng 3 năm 2020 để Đoàn Thẩm tra tổng hợp trình Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho ý kiến.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Lộc)

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, tập trung hoàn thành trong 06 tháng đầu năm 2020, có lịch trình cụ thể, phân công giao việc rõ ràng, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Huyện cần tập trung nhiều hơn trong công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và người dân trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện. Vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa sao cho ngăn nắp, sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh tại các khu vệ sinh công cộng.

Về số liệu báo cáo, đề nghị giữa huyện và các sở, ngành tỉnh cần có sự thống nhất để phục vụ cho báo cáo thẩm tra của tỉnh.

Huyện có báo cáo bổ sung về kết quả đạt tiêu chí xã nông thôn mới quy định tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 03 xã công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015 gồm xã Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Sơn để phục vụ cho báo cáo thẩm tra của các sở, ngành tỉnh.

Đối với các nội dung chưa hoàn thành, đề nghị huyện chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện (Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc hoàn thành và thông qua quy hoạch vùng huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt; quan tâm đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa; giải quyết nhanh các vấn đề về môi trường như mua xe chở rác, thu gom xử lý rác tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc; hoàn thành quy trình đổi tên trường THPT Long Thới thành trường THPT Võ Văn Kiệt để hoàn thành chỉ tiêu 5.3 trong tiêu chí huyện nông thôn mới; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có)).

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh hoàn thành biên bản của đoàn thẩm tra, hoàn thành báo cáo thẩm tra cho huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh để tổ chức họp lấy ý thành viên.