Xã Phú Nhuận tập trung xây dựng, hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểm mẫu

Ngày đăng bài: 06/05/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2014 và là xã đầu tiên của thành phố đạt chuẩn NTM. Đến nay, qua hơn 5 năm được công nhận, xã Phú Nhuận có bước thay đổi khá toàn diện, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, giao thương của người dân, cảnh quan môi trường thường xuyên được tôn tạo, an ninh trật tự được giữ vững.

Giai đoạn (2019-2020), Phú Nhuận tiếp tục được thành phố chọn là đơn vị điểm xây dựng hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo xã, phân công từng cá nhân, tổ chức phụ trách thực hiện từng tiêu chí phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mình; rà soát thực trạng từng tiêu chí xây dựng kế hoạch hoàn thiện và nâng chất. Trong quá trình thực hiện, hệ thống chính trị xã tập trung tuyên truyền kế hoạch xây dựng xã văn hóa nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phong phú theo phương châm "từ trong ra ngoài", tuyên truyền theo nhóm đối tượng, thành phần thu hút hơn 700 lượt người tham dự; Hội LHPN xã nhân rộng mô hình "5 không, 3 sạch" đến các chi tổ hội, qua thực hiện có 820 hộ được công nhận.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần nâng cao mức sống người dân. (Ảnh: Hồng Quốc)

Kết quả, đến nay trong 15 tiêu chí NTM nâng cao, xã thực hiện đạt 13 tiêu chí gồm: tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin truyền thông, nhà ở dân xư, tỷ lệ hộ nghèo, lao động, việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, hệ thống chính trị và quốc phòng và an ninh. Còn lại 03 tiêu chí chưa đạt là 8,11,13, cụ thể thu nhập bình quân toàn xã hiện chỉ đạt 46 triệu đồng/người/năm so với qui định là 60 triệu đồng; về tiêu chí tổ chức sản xuất còn 02 chỉ tiêu chưa đạt gồm: có ít nhất 01 hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt động có hiệu quả được đánh giá phân loại hàng năm đạt từ mức khá trở lên và tỷ lệ tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả chỉ đạt 20%/70%; riêng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm xã còn một số chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ người dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia, hiện tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy sinh hoạt đạt 96,97%/100% (1314/1355 hộ), Khu xử lý rác thải tập trung của xã (nếu có) phải được trồng nhiều lớp hàng rào cây xanh phù hợp bao bọc xung quanh. Có mô hình thu gom, phân loại rác tại nguồn, Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh theo đúng quy định rác thải sinh hoạt trên địa bàn do Công ty Công trình Đô thị trực tiếp thu gom (616/1.355 hộ đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt đạt 45,38%/70%, Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh (xóa cầu tiêu ao cá), nhà tắm kín đáo, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo thực hiện 3 sạch đạt 95,8%/100% (1.298/1.355), Tỷ lệ hộ dân chăn nuôi thực hiện thủ tục về môi trường và có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định 100% (20) hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi chưa thực hiện thủ tục về môi trường theo quy định.

Bà Đặng Thị Bừng - Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết: "để hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2020, trước mắt BCĐ XD ĐSVH&NTM xã sẽ tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí NTM theo Quyết định 1681, củng cố bổ sung hồ sơ minh chứng; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng từng tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định 372 chưa đạt (03 tiêu chí: 8,11,13). Cụ thể về qui hoạch tiến hành thay mới các các bản vẽ, bảng thông tin tuyên truyền ở các ấp, trung tâm xã và các tuyến đường đã xuống cấp, rà soát điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp tình hình thực tế của xã. Về tổ chức sản xuất, thực hiện củng cố, hướng dẫn hoạt động các tổ hợp tác, tổ liên kết, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Về tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, xã phân công cán bộ chuyên môn tiếp tục phối hợp các đoàn thể vận động người dân trồng và chăm sóc cây, hoa kiểng ven đường, tổ chức kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra nhắc nhở người dân tập kết rác đúng nơi, đúng thời gian qui định, không vứt rác thải dọc các tuyến đường, kiểm tra nhắc nhở các hộ chăn nuôi, các cơ sở sản xuất đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Vận động nhân dân tích cực sử dụng  nước máy trong sinh hoạt, duy trì và nâng dần tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của toàn xã đạt 100%. Phối hợp các ban vận động ấp tuyên truyền, vận động không để phát sinh cầu tiêu trên ao cá. Vận động mỗi hộ gia đình có xây dựng hoặc sửa chửa nhà ở phải đảm bảo có xây dựng hố xí tự hoại, nhà tắm kín đáo".