An Thới quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày đăng bài: 19/05/2020 | Tác giả: Ngọc Vũ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Thới đã tập trung lãnh, chỉ đạo, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cán bộ và nhân dân, ghi dấu ấn trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm chăm lo đời sống người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt An Thới là xã thứ tư của huyện Mỏ Cày Nam được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Đảng ủy xã An Thới, Trần Thanh Liêm cho biết: "Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã An Thới đã đoàn kết thống nhất thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra, với những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định; cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện, có chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 0,7%/năm; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%/năm; thương mại, dịch vụ tăng 20%/năm; tổng thu ngân sách tăng 3,19%/năm; thu nhập đạt 46,5 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 500 tỷ đồng; phát triển mới 190 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, trong đó có 76 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và 01 doanh nghiệp; tổng thu ngân sách trên 22 tỷ đồng, đạt gần 116%,…

Bên cạnh đó, Đảng bộ An Thới còn xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Kết quả, trong năm 2018, An Thới là xã thứ tư của huyện Mỏ Cày Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và chủ động việc tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân xã còn đặc biệt quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường; hàng tháng, các ban ngành, đoàn thể xã và các ấp triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", vận động người dân cùng ra quân dọn dẹp, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã An Thới được hoàn thiện. (Ảnh: Ngọc Vũ)

Song song đó, các chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nổi bật nhất là xã đã hỗ trợ và vận động xây mới và sửa chữa 65 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, 69 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đồng thời, xã đã phối hợp mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động; vận động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng… Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của xã An Thới được kéo giảm từ 1,5 - 2%.

Công tác quốc phòng được quan tâm thực hiện; tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao; tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông được kéo giảm, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được phát huy; triển khai thực hiện phong trào "Đồng Khởi mới" trên lĩnh vực an ninh trật tự đạt được kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Thới - Trần Thanh Liêm, với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển"; nhiệm kỳ 2020- 2025, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng bộ xã An Thới xác định sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong từng lĩnh vực kinh tế; khai thác tốt tiềm năng và lợi thế thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Để đạt được những chỉ tiêu trên, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã An Thới sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần Đồng khởi mới, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức phấn đấu, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần đưa xã nhà ngày càng phát triển toàn diện.