Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
QĐ Công nhận xã NTM Mỹ Chánh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 91
QĐ Công nhận xã NTM Thới Thạnh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
335k 84
02-QD VPDP.pdf
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
1,6MB 10
03-QD VPDP.pdf
Quyết định 03: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.
1,4MB 25
21 2009 TTBXD.doc
Thông tư Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
123k 385
Thong tu 17-2011-TT-BVHTTDL ve tieu chuan va trinh tu cong nhan xa dat chuan van hoa NTM.doc 77k 202
Thong tu 07 (ngay 08-2).doc 110k 206
TT_08 BTC.pdf
Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính
8MB 376
TT_09-2016 BTC.pdf
Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
544k 300
TT 349_2016 BTC.pdf
Thông tư 349/2016/TT-BTC
419k 339
30 KH-BCDTW-VPDP.pdf
Kế hoạch Tuyên truyền mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1,1MB 472
CV 108_BCÐTW0001.pdf
Công văn Về việc báo cáo kết quả 2 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng Nông thôn mới
557k 663
Thong tu lien tich _ban chinh thuc pdf.pdf
Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt xây dựng xã nông thôn mới
1,2MB 684
26134TTLBNNTCKHDT.pdf
Thông tư liên tịch Hướng dẫn mộ số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1,7MB 499
Quyết định số 366 QĐ-TTg.pdf
Quyết định Về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thông giai đoạn 2012-2015
415k 428
Qui che VPDP CT (08_3_2011).doc
Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
112k 436
Qdinh so 1620TTG ve ke hoach thi dua ca nuoc chung suc xay dung NTM.PDF
Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thu đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
367k 550
QD800TTG.PDF
Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
827k 453
Chuẩn QG y tế xã giai đoạn 2011-2020.doc
Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020
325k 379
1003 QD-BNN-KTHT.pdf
Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020
3,3MB 952