Quyết định

Tài liệu
Tên Cỡ Các tải xuống
QĐ Công nhận xã NTM Hòa Nghĩa.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
333k 10
QĐ CONG NHAN XA NTM LONG THOI.pdf
Quyết định công nhận xã Long Thới, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
490k 43
QĐ Công nhận xã NTM Mỹ Chánh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 205
QĐ Công nhận xã NTM Phú Túc.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Phú Túc, huyện Châu Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 163
QĐ CONG NHAN XA NTM TAN THIENG.pdf
Quyết định công nhận xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
495k 38
QĐ CONG NHAN XA NTM THANH TRIEU.pdf
Quyết định công nhận xã Thành Triệu, huyện Châu Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
492k 42
QĐ Công nhận xã NTM Thới Thạnh.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
335k 162
QĐ Công nhận xã NTM Vĩnh Hòa.pdf
Quyết định về việc công nhận xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
334k 90
QĐ Kiện toàn BBT Cổng Thông tin điện tử Nông thôn mới.pdf
Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Bến Tre.
2MB 427
SO TAY NTM.pdf
Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
12,7MB 1049