Quay lại

BAO CAO BCĐ CAC CTMTQG NAM 2018.pdf

BAO CAO BCĐ CAC CTMTQG NAM 2018.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 15:13 08/01/2019
Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
15:13 08/01/2019
Trạng thái: Đã duyệt
Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
Tải xuống (9,4MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 1 Năm qua 9,4MB