Quay lại

QD PHAN CONG THANH VIEN BCD.pdf

QD PHAN CONG THANH VIEN BCD.pdf

Được tải lên bởi Trần Văn Thanh, 16:44 26/02/2018
Quyết định phân công thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Hệ thống văn bản: Văn bản cấp tỉnh
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi Trần Văn Thanh
16:44 26/02/2018
Trạng thái: Đã duyệt
Quyết định phân công thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Tải xuống (1,9MB) Get
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 2 Năm qua 1,9MB