Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017

Ngày đăng bài: 12/06/2017 | Tác giả: Thanh Hà

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để đảm bảo tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội, phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, Công an tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn số 672/CAT ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ xây dựng nông thôn mới 2017.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đề nghị Công an các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 54- KH/ĐUCA ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong lực lượng Công an tỉnh Bến Tre và các kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh: Kế hoạch số 12/KH-CAT ngày 13 tháng 01 năm 2017 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng Công an tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 97/KH-CAT ngày 03 tháng 4 năm 2017 về tăng cường thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 141/KH-CAT ngày 10 tháng 04 năm 2017 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, Công văn 672/CAT yêu cầu các đơn vị được phân công lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn Công an các xã Thành Triệu (Châu Thành), Thới Thuận (Bình Đại), Mỹ Hòa (Ba Tri), Bình Thành (Giồng Trôm), An Nhơn (Thạnh Phú), An Thới (Mỏ Cày Nam), Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) và Tân Thiềng, Long Thới (Chợ Lách), tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 35/KH-CAT ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Tiếp tục tăng cường hỗ trợ, phối hợp Công an các huyện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự, xã hội, công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ … kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh các biểu hiện vi phạm pháp luật và các loại tội phạm.

Hướng dẫn Công an các xã điểm tập trung đấu tranh triệt phá các loại tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với đối tượng hình sự, các băng, nhóm gây mất trật tự công cộng và các tệ nạn xã hội khác, quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Song song đó, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các huyện tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an các xã điểm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, phương tiện thường xuyên tuần tra, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội từ nay đến khi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng hồ sơ nội dung 19.2 theo Hướng dẫn 01/HD-CAT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Công an tỉnh về việc xác định xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội.

Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ triển khai thực hiện các biện pháp công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, chỉ đạo Tổ công tác bám sát địa bàn, phối hợp các đơn vị có liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Nguồn Công văn số 672/CAT ngày 01/6/2017.