UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, định hướng phát triển chăn nuôi heo

Ngày đăng bài: 20/07/2017 | Tác giả: Trương Hùng

Trong khoảng 10 ngày gần đây, giá heo hơi trong cả nước và trên địa bàn tỉnh tăng cao đột biến sau thời gian dài rớt giá. Theo đánh giá của một số chuyên gia, giá heo hơi tăng đợt này là không bình thường.

Giá heo hơi tăng cao mấy ngày qua là không bình thường. (Ảnh: Mã Phương)

Trước tình hình trên, để đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, tính ổn định của giá heo hơi hiện nay, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đánh giá nguyên nhân, tính ổn định của giá heo, thị trường để có khuyến cáo, định hướng, hướng dẫn, dự báo thị trường trong thời gian tới, thông qua việc thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi heo biết và có kế hoạch sản xuất phù hợp, tránh tình trạng giá heo tăng cao người dân ồ ạt tăng đàn trở lại, dẫn đến cung vượt quá cầu và gặp khó khăn như thời gian qua.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vân động người chăn nuôi phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, tham gia sản xuất theo chuỗi, sản xuất phải gắn với doanh nghiệp, theo nhu cầu thị trường, sản xuất theo các tiêu chuẩn sạch và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố cùng phối hợp, tổ chức cho người chăn nuôi tham gia Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của Thành phố Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng sau ngày 31/7/2017, thịt heo Bến Tre không vào được các chợ đầu mối và thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.