Bình Đại thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Long Hòa

Ngày đăng bài: 25/07/2017 | Tác giả: Thanh Hương

Xã Long Hòa, huyện Bình Đại vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Long Hòa, bước đầu với 15 thành viên là những nông dân trong tổ hợp tác nhãn sản xuất theo quy trình VietGap.

Xã Long Hòa, huyện Bình Đại hiện có 310 ha trồng nhãn chuyên canh. (Ảnh: Thanh Hương)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua điều lệ HTX nông nghiệp Long Hòa gồm 6 chương, 29 Điều và đề ra phương án sản xuất, kinh doanh HTX nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội nghị cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX gồm 3 thành viên, và bầu 1 Kiểm soát viên. Ông Võ Văn A được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã.

Hợp tác xã nông nghiệp Long Hòa có trụ sở chính tại ấp Long Thạnh, với hoạt động chính là dịch vụ khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, dịch vụ mua bán và sản xuất vật tư nông nghiệp trồng trọt như: phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, dịch vụ thu mua, sơ chế trái cây sau thu hoạch.

Được biết, toàn xã Long Hòa hiện có 310 ha trồng nhãn chuyên canh, và một số diện tích trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao như: bưởi da xanh, dừa xiêm xanh. Tuy nhiên, do người dân còn sản xuất phân tán, chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác nên sản phẩm làm ra chất lượng chưa cao, đầu ra hạn chế.

Do đó, việc thành lập lập HTX nông nghiệp nhằm tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình chung, tạo ra lượng sản phẩm trái cây lớn, chất lượng cao, an toàn, giải quyết đầu vào, đầu ra ổn định, giúp nông dân an tâm sản xuất, tăng thu nhập, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế nông thôn, giữ vững và nâng chất danh hiệu xã nông thôn mới.