Ba Tri tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017

Ngày đăng bài: 17/08/2017 | Tác giả: Minh Đức

Ngày 16/8/2017, Công an huyện Ba Tri phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch giữa Công an và Hội liên hiệp Phụ nữ về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2012-2017.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. (Ảnh: Minh Đức)

Trong 5 năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri trong công tác "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công an và Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức trên 1.000 lượt tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới cho hơn 60.000 lượt người. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tôi phạm. Cán bộ, hội viên phụ nữ cũng đã cung cấp 598 nguồn tin quan trọng về an ninh, trật tự giúp cơ quan điều tra làm rõ và xử lý 61 vụ phạm pháp hình sự. Các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng giảm dần theo từng năm.

Ủy ban nhân dân huyện Ba tri đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tốt trong thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Công an  và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giai đoạn 2012-2017.