Bến Tre đăng ký 5 mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng bài: 31/08/2017 | Tác giả: Thành Tân

Theo Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020.

Quang cảnh cuộc họp thống nhất mô hình bảo vệ môi trường đăng ký thực hiện trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Thành Tân)

Sau khi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh họp thống nhất với lãnh đạo các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã thống nhất chọn 5 mô hình đăng ký thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm: mô hình đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch xã cồn Hưng Phong, huyện Giồng Trôm; mô hình đầu tư Lò đốt rác cho bãi rác xã An Hiệp, huyện Ba Tri; mô hình biogas và ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp (rơm, phân bò, heo) sử dụng chế phẩm sinh học và công nghệ ép viên phân hữu cơ tại xã An Ngãi Tây và xã Tân Xuân huyện Ba Tri; mô hình đầu tư bãi rác xử lý chất thải rắn quy mô liên xã ở huyện Mỏ Cày Nam và mô hình đầu tư lò đốt rác thải theo công nghệ Thái Lan cho bãi rác thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.

Tổng mức đầu tư 5 mô hình khoảng 48 tỷ đồng. Trong đó, địa phương cam kết bố trí đủ mặt bằng để xây dựng và vận hành mô hình sau đầu tư, bảo đảm chính sách về huy động nguồn lực xã hội hóa gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và người dân đóng góp.

Được biết, mục tiêu của đề án nhằm đưa ra giải pháp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và quản lý cụ thể, phù hợp để giải quyết một số vấn đề môi trường bức xúc hiện nay tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo; xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường theo hướng huy động nguồn lực và sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội, hợp tác xã trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành các mô hình bảo vệ môi trường; đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Cơ cấu phân bổ vốn Chính phủ dự kiến Ngân sách Trung ương khoảng 34%; Ngân sách địa phương khoảng 7%; vốn tín dụng 38%; vốn đóng góp của doanh nghiệp khoảng 16%; huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư và từ các nguồn vốn vận động hỗ trợ hợp pháp khác khoảng 5%. Ngoài ra, kinh phí khảo sát, quản lý, nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các mô hình thực hiện Đề án được trích từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các cấp được giao hàng năm.