Thư cảm ơn của Hội KHKT Cầu đường Bến Tre

Ngày đăng bài: 08/09/2017 | Tác giả: Hội KHKT Cầu đường Bến Tre

Hội KHKT Cầu đường Bến Tre và lãnh đạo các huyện: Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri , Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú chân thành cảm ơn các tổ chức kinh tế - xã hội, từ thiện đã hỗ trợ xây cầu, lộ giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa. Số tiền hỗ trợ được Hội KHKT Cầu đường tổ chức xây dựng các công trình sau đây:

1. Cư sĩ Từ Vân (Phạm Nhật Vũ) - Phó Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Trung ương hỗ trợ:

Huyện Thạnh Phú 4 cầu: Cầu KT2 (dài 26 mét x rộng 2 mét) ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh hỗ trợ 110/115 triệu đồng; cầu số 2 (dài 22 mét x rộng 2 mét) ấp Mỹ, xã Đại Điền hỗ trợ 80/116 triệu đồng; cầu Kênh Khai (dài 22 mét) ấp An Thới, xã An Qui hỗ trợ 100/120 triệu đồng và cầu Cây Trôm (dài 26 mét) ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Hải hỗ trợ 120/150 triệu đồng.

Huyện Mỏ Cày Nam 4 cầu: cầu ấp Phủ, xã Hương Mỹ (dài 17 mét x rộng 3 mét) hỗ trợ 80/140 triệu đồng và cầu Kênh 9 Thước (dài 30 mét x rộng 4 mét) ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ hỗ trợ 100/320 triệu đồng; cầu tổ NDTQ số 11 (dài 20 mét) ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng hỗ trợ 100/130 triệu đồng; cầu tổ NDTQ số 14 (dài 22 mét) ấp An Phước, xã An Thới hỗ trợ 100/185 triệu đồng.

Huyện Ba Tri 1 đoạn lộ đường Bờ vào chùa Huệ Năng (dài 460 mét x 2,5 mét) xã An Bình Tây, hỗ trợ 150/320 triệu đồng.

Huyện Châu Thành 4 công trình: cầu ấp Chính, xã Tiên Thủy (dài 16 mét x rộng 2,6 mét) hỗ trợ 100/110 triệu đồng; cầu liên ấp Khánh Hội Đông với ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy (dài 21 mét x rộng 2,7 mét) hỗ trợ 100/110 triệu đồng; cầu tổ 9 (dài 16 mét x rộng 3 mét) ấp Phước Thạnh, xã Phú Túc hỗ trợ 90/98 triệu đồng và lộ ấp Hoà Trung (dài 200 mét x rộng 1,5 mét) xã Sơn Hoà hỗ trợ 10/65 triệu đồng.

2. Hội Nhân Ái Q. Bình Thạnh, TP.HCM hỗ trợ 125 triệu đồng, góp phần xây 2 cầu (dài 15 mét x rộng 3 mét) ở tổ NDTQ số 3 và số 4 ấp Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm.

3. Ông Trần Ngọc Thanh - DNTN Bảo và Trang tỉnh Bình Dương hỗ trợ 60/100 triệu đồng, góp phần xây cầu Bàu Dung (dài 29 mét) ấp Hoà Lợi, xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm.

4. Gia đình ông Bình Vương - TP.HCM hỗ trợ 145 triệu đồng, Hội KHKT Cầu đường Bến Tre hỗ trợ 10 triệu đồng, ông Sáu Nghĩa xã Lương Phú hỗ trợ 6 triệu đồng ( Cộng 161/180 triệu đồng) xây dựng cầu Ông Dưng (dài 20 mét x rộng 3 mét) ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm.