Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức tọa đàm về giải pháp thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 21/09/2017 | Tác giả: Linh Đan

Sáng ngày 20/9/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách tổ chức tọa đàm về giải pháp thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập đến dự.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Theo Ban chỉ đạo huyện Chợ Lách, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan, đáng khích lệ. Trong 2 năm 2015-2016, các xã trên địa bàn huyện đã huy động được 551,9 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn tín dụng khoảng 100 tỷ đồng/năm) để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách tỉnh, huyện, xã 203,8 tỷ đồng; vốn lồng ghép 66,9 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 22 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 259,2 tỷ đồng, bao gồm 8,3 tỷ đồng tiền mặt và 250,9 tỷ đồng quy đổi từ ngày công lao động, đất đai hoa màu,…

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn cao (chiếm 7,34%); quy mô sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, manh mún; đời sống kinh tế của các thành phần dân cư nhìn chung được nâng lên nhưng thiếu tính bền vững và chênh lệch nhiều giữa các xã; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân,…

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân tại một vài nơi chưa được thể hiện rõ nét; vai trò của Ban Chỉ đạo một số địa phương đôi lúc chưa thật sự quyết liệt; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao,… từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tại buổi tọa đàm, đã có nhiều tham luận, thảo luận của đại biểu đại diện các đơn vị, tổ chức cấp huyện, xã, ấp và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Thực trạng, kết quả và giải pháp thực hiện các tiêu chí liên quan đến cuộc vận động xây dựng nông thôn mới do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia thực hiện"; tập trung các tiêu chí về giao thông, nhà ở dân cư, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh.

Đồng thời, các tham luận còn chia sẽ những thuận lợi, khó khăn, cách làm hay và kinh nghiệm trong việc vận động nhân dân: hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp quỹ xây dựng giao thông nông thôn; xóa nhà tạm, dột nát; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, tham gia xây dựng "Ấp đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên".

Buổi tọa đàm nhằm tạo diễn đàn để cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị của huyện chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm; bàn bạc, thảo luận để nhận diện đúng tình hình thực tế; tìm ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; phát huy tối đa vai trò, tính chủ động của hệ thống chính trị ở cơ sở,… từ đó cùng nhau tìm cách tháo gỡ, áp dụng các giải pháp, cách làm có hiệu quả nhất, nhanh nhất thúc đẩy việc thực hiện hoàn chỉnh một số tiêu chí nông thôn mới, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.