Mỹ Hòa cần huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/09/2017 | Tác giả: Trà Dũng

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri giai đoạn 2016 - 2020 vừa tổ chức họp giao ban đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa.  

Công trình Nhà văn hóa xã Mỹ Hòa tiến độ xây dựng chậm. (Ảnh: Trà Dũng)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Mỹ Hòa, hiện nay xã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 5 tiêu chí chưa đạt đó là: tiêu chí số 2 giao thông, 5 trường học, 6 cơ sở vật chất văn hóa, 11 hộ nghèo và 17 môi trường. Trong các tiêu chí chưa đạt, tỷ lệ thực hiện đạt từ 50-80% có 4 tiêu chí, riêng tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa tỷ lệ thực hiện đạt dưới 50%.

Khó khăn trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa hiện nay đó là tiến độ xây dựng các công trình còn chậm, cảnh quan môi trường chưa sạch - đẹp, tỷ lệ hộ dân chưa xây dựng hố xí hợp vệ sinh còn cao. Công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình dân sinh còn khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri yêu cầu Mỹ Hòa trước mắt tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức, chung lòng tham gia giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại, trong đó đặc biệt quan tâm tới tiêu chí hộ nghèo và môi trường. Phấn đấu xây dựng đạt 19/19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2017.