Thới Thuận tập trung xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 27/09/2017 | Tác giả: Thanh Hương

Năm 2011, thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, chỉ đạt 6 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã đã hoàn thành 16 tiêu chí và đang dồn lực thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, môi trường, để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Bộ mặt nông thôn xã Thới Thuận có nhiều khởi sắc sau quá trình phát động xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Hương)

Thới Thuận là xã ven biển của huyện Bình Đại. Do đó, xã có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và lợi thế trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặc dù có xuất phát điểm thấp, song xác định mục tiêu chương trình giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới cũng như "phương châm, cơ chế thực hiện", bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, có thị trường tiêu thụ ổn định nhằm  mang lại năng suất, chất lượng và hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, ở mỗi tiêu chí, xã thực hiện theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", nhờ đó, đã tạo được sự thống nhất và hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, điện, nước, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế cơ bản phục vụ tốt nhu cầu của người dân, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 35 triệu đồng/người/năm, xã bảo đảm cung cấp nước hợp vệ sinh cho 100% hộ dân, trong đó có gần 71% hộ được sử dụng nước sạch, 99,8% hộ dân có điện sử dụng, không còn nhà ở dột nát....v.v. Đặc biệt, tiêu chí chợ khó thực hiện nhưng xã đã sắp xếp bảo đảm hoạt động buôn bán thuận tiện. 

Thông qua thực hiện chương trình nông thôn mới, xã đã đạt được những bước tiến mới trên các lĩnh vực. Đây vừa là niềm vui, vừa là động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, duy trì và giữ vững các chỉ tiêu đã đạt. Đồng thời, cả hệ thống chính trị của xã cũng đang tập trung, dồn sức thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí còn lại. Phấn đấu đến cuối năm 2017, Thới Thuận được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thới Thuận cho biết, hiện Đảng bộ và chính quyền xã đang tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 công trình trường học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, với tổng dự toán nguồn vốn khoảng 35 tỷ đồng và các công trình đường giao thông nông thôn, đồng thời tích cực vận động 7 hộ dân còn lại trong xã xây dựng hố xí hợp vệ sinh để xã hoàn chỉnh 3 tiêu chí còn lại là Trường học, giao thông và môi trường, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các sở, ngành tỉnh xem xét, thẩm định.