Đoàn giám sát IFAD giám sát hoạt động Dự án AMD tại huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 14/11/2017 | Tác giả: Văn Minh

Đoàn giám sát Ifad vừa đến huyện Thạnh Phú giám sát về hoạt động của Dự án AMD trên địa bàn huyện từ năm 2014 đến nay.

Đoàn tham quan thực tế mô hình bó chổi cọng dừa ở ấp An Bình, xã Mỹ An. (Ảnh: Văn Minh)

Trong 1 ngày, Đoàn đã giành nhiều thời gian trao đổi với lãnh đạo huyện, các phòng, ban ngành huyện; Nhóm điều phối Dự án AMD huyện về công tác điều phối và hiệu quả hoạt động dự án; sự phối hợp giữa các phòng, ban và dự án; lồng ghép hoạt động AMD với chương trình dự án khác. Bên cạnh, đoàn còn trao đổi với Ban phát triển xã Mỹ An về kết quả thực hiện các hoạt động dự án tại địa bàn xã. Ngoài ra, Đoàn đã đến tham quan thực tế mô hình bó chổi cọng dừa, gặp nhóm vay vốn tín dụng - tiết kiệm ở xã Mỹ An; tham quan công trình được đầu tư từ Quỹ CIF và mô hình nuôi cua thịt được tài trợ từ Quỹ CFAF ở xã An Điền.

Theo báo cáo, huyện Thạnh Phú có 05 xã thụ hưởng Dự án AMD gồm Mỹ An, Hòa Lợi, Bình Thạnh, An Điền và Thạnh Phong. Đây là các xã nghèo của huyện chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu như nắng hạn, nước mặn xâm nhập sâu, triều cường,...kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Qua 3 năm triển khai, các hoạt động của Dự án AMD tập trung chủ yếu vào xây dựng năng lực thích ứng biến đổi khí hậu như xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm; thực hiện các mô hình trình diễn đa dạng hóa sinh kế; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp về quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập huấn kỹ thuật để thực hiện mô hình sinh kế.

Tổng nguồn vốn phân cấp để thực hiện các hoạt động trên địa bàn huyện đến nay là hơn 23 tỷ đồng, đã giải ngân gần 17 tỷ đồng. Dự án đã đầu tư cho hoạt động sinh kế bền vững từ các nguồn vốn của 3 loại quỹ; trong đó, quỹ CIF là 7 công trình; CFAF là 49 tiểu dự án và 85 nhóm tín dụng tiết kiệm từ Quỹ tín dụng Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Qua thời gian thực hiện, Dự án đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân của người dân các xã dự án cuối năm 2016 đạt 30 triệu đồng/ người/ năm; tăng 5 triệu đồng so với năm 2014.

Việc phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị có bước phát triển so đầu dự án, huyện đang phát triển 6 chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù gắn với tiềm năng kinh tế của huyện, trong đó có 02 chuỗi sử dụng nguồn vốn của Dự án AMD là tôm biển và lúa sạch. Phát triển chuỗi gắn với đầu tư công trình, ngoài Dự án AMD tài trợ 7 công trình với kinh phí gần 13 tỷ đồng; ngân sách của tỉnh, huyện còn đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển chuỗi tôm - lúa ở 2 xã Mỹ An và An Điền. Ngoài ra, thực hiện nhiều mô hình trên lĩnh vực nông nghiệp như nuôi tôm càng xanh toàn đực xen trong ruộng lúa, nuôi tôm thẻ chân trắng ViệtGap, nuôi bò, dê, cua. Trên lĩnh vực phi nông nghiệp có mô hình may gia công, đan dây nhựa trên khung sắt, bó chỗi cọng dừa.

Qua giám sát, Đoàn đánh giá cao việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Các ngành, địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động, cũng như phối hợp thực hiện các nguồn lực, công cụ dự án. Tuy nhiên, huyện cần tận dụng tốt các quỹ đầu tư để thực hiện các hoạt động sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Trong thực hiện các mô hình ngoài việc đào tạo, tập huấn thì cần chú trọng hỗ trợ người dân trong liên kết sản xuất, tìm các nguồn vốn lớn để đầu tư và kết nối thị trường.

Huyện, xã trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội không chỉ xác định nhu cầu ở hiện tại mà còn tương lai, mang tính lâu dài. Hiện nay, môi trường, thời tiết có nhiều thay đổi, vì thế cần phải có sự chủ động, nâng cao năng lực, vai trò quản lý trong thực hiện các hoạt động. Bên cạnh đó, dự án, các ngành và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Đoàn cũng chúc mừng những kết quả mà huyện Thạnh Phú đạt được, đồng thời mong muốn trong thời gian tới có sự nổ lực hơn trong mục tiêu giảm nghèo; phát triển kinh tế, xã hội.