Bình Thành thực hiện tốt mục tiêu chính của xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân

Ngày đăng bài: 27/11/2017 | Tác giả: Hữu Lộc

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tại buổi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Giồng Trôm và xã Bình Thành ngày 24/11/2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập kết luận buổi làm việc tại xã Bình Thành. (Ảnh: Hữu Lộc)

Theo báo cáo kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của xã Bình Thành và huyện Giồng Trôm, các ngành tỉnh thống nhất nhận định, xã Bình Thành có mức độ đạt tiêu chí cao nhất trong 09 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017, chỉ còn vài nội dung cần thực tiếp như hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (đặc biệt là chỉ tiêu 17.8 "Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm"), và trình xin ý kiến Ban chỉ đạo tỉnh tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh.

Riêng huyện Giồng Trôm, đoàn kiểm tra tỉnh cũng đánh giá là huyện đi đầu trong công tác triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 21 xã, trong đó có 03 xã đã được công nhận đạt chuẩn trong các năm trước, bình quân đạt tiêu chí hiện tại của huyện là 10,24 tiêu chí, xã đạt tiêu chí thấp nhất là 07 tiêu chí. Mặc dù bình quân đạt tiêu chí còn thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh nhưng huyện cũng đã có nhiều cố gắng hỗ trợ các xã, không còn xã đạt 5-6 tiêu chí. So với bộ tiêu chí mới, nhiều xã đã được công nhận trên địa bàn tỉnh nói chung, trên địa bàn huyện Giồng Trôm nói riêng đều bị tụt giảm tiêu chí do yêu cầu của bộ tiêu chí mới có phần cao hơn, các tiêu chí thường khó đạt như hộ nghèo, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập ghi nhận thành quả của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm, các ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo của các xã trên địa bàn trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Trong thời gian qua, huyện đã có sự tập trung cao, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được huyện quan tâm thực hiện hiệu quả, thu hút được người dân tham gia, đây là thành quả lớn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến xã.

Đối với xã Bình Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá là một trong số ít xã dẫn đầu trong 09 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã đã đạt tương đối 19 tiêu chí xã nông thôn mới, chỉ còn một vài nội dung cần hoàn chỉnh, là xã có sự chuẩn bị ở các năm trước nên năm về đích khá nhẹ nhàng, không cần nhiều vốn đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,3 triệu đồng là nổ lực lớn của xã, đã thực hiện tốt mục tiêu chính của xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.

Để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất trong cuộc họp Ban Chỉ đạo tới về việc điều chỉnh quy mô hợp tác xã cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho xã Bình Thành cũng như các xã khác thực hiện hiệu quả; có hướng dẫn cụ thể giúp địa phương thực hiện chỉ tiêu 17.8 về an toàn thực phẩm.

Các sở ngành tỉnh phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới tiếp tục hỗ trợ xã Bình Thành hoàn thành các nội dung còn lại để xã xây dựng thành công xã nông thôn mới năm 2017.

Ban Chỉ đạo huyện Giồng Trôm tập trung tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, có kế hoạch cụ thể về việc nâng chất, khắc phục việc tụt giảm tiêu chí cho 03 xã đã được công nhận của các năm trước (do áp dụng bộ tiêu chí mới), đồng thời hỗ trợ các xã còn lại để các xã vươn lên đạt ít nhất 14 tiêu chí, đủ điều kiện đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới trong các năm tiếp theo.