Ba Tri tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017

Ngày đăng bài: 11/01/2018 | Tác giả: Minh Đức

Ngày 9/1/2018, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Chủ tịch Ủy ba nhân dân huyện Ba Tri Dương Minh Tùng chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Minh Đức)

Năm 2017, bằng nguồn vốn ngân sách các cấp cũng như sự đóng góp của các mạnh thường quân và nhân dân, huyện Ba Tri đã xây dựng 17 km đường nhựa liên xã; 27 km đường bê tông; xây dựng 49 cầu bê tông nông thôn cùng nhiều công trình hạ tầng nông thôn khác với tổng kinh phí 76 tỷ đồng. Huyện cũng đã thành lập mới 4 hợp tác xã và củng cố, đưa vào hoạt động ổn định các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết phát tiển kinh tế. Huyện cũng đã tổ chức giải quyết việc làm mới cho 1.700 lao động nông thôn, xuất khẩu 215 lao động sang nước ngoài làm việc. Qua đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của huyện trong năm là 37 triệu đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.  

Kết quả đến cuối năm 2017, toàn huyện Ba Tri có 3 xã đã được công nhận xã nông thôn mới, 3 xã đạt từ 15 đến 17 tiêu chí; 5 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí và 12 xã đạt từ 8 đến 10 tiêu chí.

Bên cạnh đó, bằng nhiều giải pháp thiết thực và đồng bộ cùng với việc phát huy hiệu quả các đề án sinh kế, huyện đã kéo giảm được 1.672 hộ nghèo. Hiện toàn huyện còn 12,15% hộ nghèo, giảm 3,46% so với năm 2016.