Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh họp xét công nhận xã Bình Thành đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 11/01/2018 | Tác giả: Thành Tân

Chiều ngày 10/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, xã Bình Thành đã được các sở, ngành tỉnh công nhận đạt theo qui định bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Đồng thời, xã Bình Thành được UBND huyện Giồng Trôm kiểm tra, công nhận không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng xã nông thôn mới.

Đặc biệt, Bình Thành là xã đầu tiên trong tỉnh thực hiện qui trình tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Bằng hình thức phát phiếu câu hỏi và lồng ghép thông qua sinh hoạt các chi, tổ hội đoàn thể, họp Tổ nhân dân tự quản lệ kỳ, xã đã phát 2.012 phiếu, chiếm tỷ lệ 69,21% so tổng số hộ toàn xã (2.907 hộ). Kết quả những câu hỏi liên quan tiêu chí nông thôn mới đều đạt sự hài lòng của trên 95% đến 100% tổng số hộ được lấy ý kiến. Trong đó, câu hỏi chung về sự hài lòng của ông/bà đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương đạt 100% hộ hài lòng.

Ông Cao Minh Đức - Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới: xã Bình thành đã được các sở, ngành tỉnh công nhận đạt 19/19 tiêu chí. (Ảnh: Thành Tân)

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của xã Bình Thành trong xây dựng nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên trong 9 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 của tỉnh đạt 19/19 tiêu chí.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ xã Bình Thành tiếp tục nâng chất, hoàn chỉnh các tiêu chí đã đạt theo đề nghị của các sở, ngành tỉnh. Trong đó, địa phương cần quan tâm, tiếp tục rà soát đánh giá các chỉ tiêu về qui hoạch, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương, tập trung công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện đầu tư xây dựng theo qui hoạch trong thời gian tới. Tiếp tục đắp đất, bổ sung phần lề cho đầy đủ chiều rộng và cao độ theo qui định thiết kế mẫu ở một số tuyến đường, đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng đạt chuẩn 100% các tuyến đường còn lại để khai thác hiệu quả, đồng bộ theo qui hoạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của xã Bình Thành trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, mặc dù Bình Thành không qui hoạch chợ nông thôn nhưng trên địa bàn có 2 điểm chợ do người dân tự tổ chức với số lượng người mua bán tương đối đông, xã cần tìm nhà đầu tư xây dựng chợ để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân. Đồng thời quan tâm tổ chức các hình thức sản xuất theo đúng với sản phẩm chủ lực của xã, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập, đạt 41 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2018 theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín xét công nhận xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả 44/44 thành viên biểu quyết đồng ý, đạt 100%.