Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp thống nhất xã đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 để thực hiện thủ tục phân bổ vốn

Ngày đăng bài: 19/01/2018 | Tác giả: Thành Tân

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức họp thống nhất bổ sung các xã đạt ít nhất 14 tiêu chí, đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 để chuẩn bị cho công tác phân bổ vốn thực hiện. Đại diện các sở ngành tỉnh phụ trách tiêu chí, Ban chỉ đạo 9 huyện, thành phố và Ban chỉ đạo các xã Vĩnh An, Châu Hưng, Thới Thạnh, Phú Túc, Mỹ Thạnh An, Sơn Đông, Thành An, Phú Phụng, Tân Trung, Phong Nẫm đến dự.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thành Tân)

Theo báo cáo tự đánh giá của các địa phương, xã Phú Phụng được các sở, ngành tỉnh công nhận đạt 10 tiêu chí, đến nay xã đã thực hiện cơ bản đạt thêm 3 tiêu chí: hộ nghèo,  Tổ chức sản xuất, Văn hóa. Xã Tân Trung được công nhận đạt 11 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 3 tiêu chí: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất. Xã Thới Thạnh được công nhận đạt 12 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 3 tiêu chí: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tổ chức sản xuất, Văn hóa. Xã Phong Nẫm được công nhận đạt 12 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 2 tiêu chí: Hộ nghèo và Tổ chức sản xuất. Xã Vĩnh An được công nhận đạt 13 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 2 tiêu chí: Tổ chức sản xuất, Văn hóa. Xã Châu Hưng được công nhận đạt 12 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 2 tiêu chí: Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất. Xã Phú Túc được công nhận đạt 12 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 3 tiêu chí: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tổ chức sản xuất, Văn hóa. Xã Thành An được công nhận đạt 13 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 1 tiêu chí: Tổ chức sản xuất. Xã Sơn Đông được công nhận đạt 13 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 2 tiêu chí: chuẩn bị mở rộng trường học đạt chuẩn và có 20 hộ tham gia HTX Bưởi da xanh Mỹ Thạnh An. Xã Mỹ Thạnh An được công nhận đạt 12 tiêu chí, đến nay cơ bản đạt thêm 2 tiêu chí: Y Tế, Quốc phòng và An ninh.

Phát biểu tại hội nghị, các sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí đều công nhận các tiêu chí địa phương tự đánh giá cơ bản đạt, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo huyện, xã tiếp tục hoàn thiện và nâng chất để được thẩm định công nhận. Tuy nhiên, đại diện Sở Văn hóa thể thao và Du lịch căn cứ quyết định số 42 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre, thì để đạt tiêu chí 16, xã phải đạt các tiêu chí số 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, do đó Sở chưa công nhận xã nào đạt tiêu chí 16. Đồng thời, Chi cục phát triển nông thôn cũng đề nghị xã Phú Phụng, Sơn Đông tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu của tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất) để được công nhận đạt.  

Ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận cuộc họp. (Ảnh: Thành Tân)

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thống nhất 8 xã: Vĩnh An, Châu Hưng, Thới Thạnh, Phú Túc, Mỹ Thạnh An, Thành An, Tân Trung, Phong Nẫm cơ bản đạt 14 tiêu chí, cùng với 4 xã: Vĩnh Thành, Bình Phú, Mỹ Chánh, An Phú Trung, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn nhằm tạo điều kiện các địa phương triển khai thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.  Còn lại 2 xã: Phú Phụng, Sơn Đông, đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện, phấn đấu đến trước 15/6/2018 cơ bản đạt 14 tiêu chí để được bổ sung danh sách xã đạt chuẩn năm 2018 và phân bổ vốn.

Đồng thời, Chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cũng đề nghị các xã phải tiếp tục nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung, dồn sức thực hiện các tiêu chí còn lại để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.