Vĩnh An (Ba Tri) phát động thi đua “Đồng Khởi mới” xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng bài: 25/01/2018 | Tác giả: Trần Xiện

Thiết thực kỷ niệm 58 năm ngày Bến Tre Đồng khởi 17/1, 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh an, huyện Ba Tri vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Đồng khởi mới" về xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Tứ - Bí thư Đảng ủy xã phát động phong trào. (Ảnh: Trần Xiện)

Qua thời gian phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới, đặc biệt là trong năm 2016 hưởng ứng phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", Đảng ủy xã Vĩnh An đã tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng các tiêu chí và đạt kết quả đáng kể. Bộ mặt nông thôn được khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung xây dựng dần hoàn thiện, hệ thống giao thông, thủy lợi được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Việc thực hiện Đề án cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp được triển khai thực hiện khá tốt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 42 triệu đồng/người/năm. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phục vụ tốt nhu cầu của người dân. An sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, ổn định. Cảnh quan môi trường được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả khá tốt.

Đến nay, Vĩnh An cơ bản đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới; còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa, môi trường. Vĩnh An phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ xã.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tứ - Bí thư Đảng ủy xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" với nội dung là tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phương châm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh về "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới".

Cả hệ thống chính trị và nhân dân xã cần quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo ổn định an ninh nông thôn để phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phối hợp tuyên truyền. Trong thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", mỗi ngành, đoàn thể và các chi bộ ấp cần gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với phong trào xây dựng nông thôn mới.