Giồng Trôm kiển tra, khảo sát thực tế hộ tham gia sinh kế các xã bãi ngang

Ngày đăng bài: 25/01/2018 | Tác giả: Kim Phụng

Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm do ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn vừa có đợt khảo sát thực tế các hộ tham gia sinh kế tại 2 xã bãi ngang: Thạnh Phú Đông và Hưng Phong, nhằm đánh giá nhu cầu thực tế về vốn và việc làm của các hộ tham gia sinh kế năm 2018.

Khảo sát tại nhà hộ nghèo tham gia sinh kế xã Thạnh Phú Đông. (Ảnh: Kim Phụng)

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Giồng Trôm có 1.693 hộ tham gia sinh kế, đến nay đã thoát nghèo 852 hộ. Xã Thạnh Phú Đông trong giai đoạn này tham gia sinh kế 141 hộ, đã thoát nghèo 76 hộ, Hưng Phong tham gia 59 hộ, đã thoát nghèo 37 hộ.

Tại mỗi hộ được khảo sát, đại diện Ủy ban nhân dân huyện, xã, phòng Lao động thương binh và xã hội cùng các đoàn thể có liên quan tiến hành tư vấn các nguồn vốn vay, giới thiệu việc làm, các chính sách hỗ trợ và tư vấn xuất khẩu lao động đối với các gia đình có con em trong độ tuổi lao động, thông qua khảo sát nhu cầu và điều kiện hiện có của gia đình. Trong đó, đoàn đặc biệt quan tâm công tác tư vấn xuất khẩu lao động, đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả thoát nghèo bền vững.

Năm 2017, toàn huyện có 198 lao động xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Đài Loan,…. Phấn đấu trong năm 2018, huyện Giồng Trôm có 250 người tham gia xuất khẩu lao động.

Kết luận chuyến khảo sát, ông Nguyễn Minh Trung yêu cầu các xã tiếp tục rà soát lại các hộ vay vốn sinh kế có khả năng làm ăn hiệu quả để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, ông đề nghị Chi bộ và đoàn thể xã, ấp tiếp tục tiếp cận các gia đình, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo có con em trong độ tuổi lao động để tư vấn việc làm phù hợp và tư vấn xuất khẩu lao động.