Huyện Chợ Lách triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

Ngày đăng bài: 25/01/2018 | Tác giả: Đan Hồ

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018. Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020 đã tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trong năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 huyện Chợ Lách. (Ảnh: Đan Hồ)

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo huyện Chợ Lách nhìn nhận kết quả đạt được là không thật sự nổi bật, chưa đạt yêu cầu, chậm so với lộ trình. Xã Phú Sơn và Vĩnh Bình chậm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, 2 xã Long Thới và Tân Thiềng chưa đạt 19/19 tiêu chí để được công nhận trong năm 2017 như kế hoạch, năm 2018 chỉ có Vĩnh Thành đủ điều kiện đăng ký xã đạt chuẩn, trong khi Phú Phụng phải phấn đấu đăng ký bổ sung trước ngày 15/6/2018.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo huyện Chợ Lách cũng ghi nhận các địa phương đã tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với tinh thần tập trung và trách nhiệm cao. Bên cạnh các yếu điểm nội tại là những thách thức mang tính khách quan, thời điểm. Đáng chú ý là quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 bổ sung một số chỉ tiêu cao hơn, gây khó khăn cho các xã giao thời khi áp dụng; việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan, vấn đề giao kế hoạch vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, vấn đề giải ngân,… của các công trình, dự án cũng gây ảnh hướng đến tiến độ chung.

Mặc dù vậy, chuyển biến diện mạo ở nông thôn là tích cực, khởi sắc. Sản lượng trái cây các loại 122.000 tấn (đạt 99,9% so với kế hoạch), sản phẩm cây giống các loại 38,6 triệu cây (đạt 224,4%), sản phẩm hoa kiểng các loại đạt 13 triệu sản phẩm (đạt 108%),… góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Toàn huyện hiện còn 5,13% hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất ước đạt từ 37 triệu đồng/người/năm (Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa, Hưng Khánh Trung B) và cao nhất 42,3 triệu đồng/người/năm (Vĩnh Thành).

Đến cuối năm 2017, Ban chỉ đạo huyện Chợ Lách đánh giá, trung bình đạt 13,6 tiêu chí/xã, so với Bộ tiêu chí mới. Trong đó, xã Sơn Định, Phú Sơn, Vĩnh Bình đã được công nhận xã đạt chuẩn, xã Long Thới, Tân Thiềng đồng đạt 17 tiêu chí, Vĩnh Thành đạt 14 tiêu chí, Phú Phụng đạt 12 tiêu chí, 03 xã còn lại là Hòa Nghĩa, Vĩnh Hòa và Hưng Khánh Trung B đạt 9 tiêu chí.

Trong năm, huyện đã huy động được 153,85 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó: ngân sách nhà nước chiếm 18,2%; vốn lồng ghép chiếm 23,3%; vốn nhân dân đóng góp chiếm 34,2% (bao gồm 4,9 tỷ đồng tiền mặt cùng 47,7 tỷ đồng quy đổi giá trị ngày công, hiện vật); còn lại là vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn khác.

Năm 2018, Ban chỉ đạo huyện Chợ Lách đề ra kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã Sơn Định, Phú Sơn, Vĩnh Bình tiếp tục hoàn thiện và nâng chất danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới. (đặc biệt tập trung đối với 04 tiêu chí: Giao thông, Tổ chức sản xuất, Môi trường và toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh); đồng thời chủ động phân kỳ và định hướng nội dung thực hiện các yêu cầu tiêu chí khi tái kiểm tra công nhận, hướng đến xây dựng xã "nông thôn mới kiểu mẫu".

Đồng thời, huyện tập trung hỗ trợ, chỉ đạo các xã Long Thới và Tân Thiềng  hoàn thành 19 tiêu chí trong thời gian sớm nhất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 tiêu chí đối với xã Vĩnh Thành; xã Phú Phụng phấn đấu đạt ít nhất 14 tiêu chí trước ngày 15/6, để đủ điều kiện đăng ký bổ sung danh sách xã điểm năm 2018. Các xã còn lại huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí ít phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách, phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí trước ngày 10/10/2018 để đủ điều kiện xét đăng ký xã điểm năm 2019.