Hiệu quả từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện Bình Đại

Ngày đăng bài: 29/01/2018 | Tác giả: Thanh Hương

Thời gian qua, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Bình Đại đã trở thành đòn bẩy, giúp nhiều hội viên, nông dân nghèo, khó khăn của huyện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Năm 2017, Hội nông dân huyện và 20 xã, thị trấn đã tích cực vận động các hội viên, nông dân được trên 139 triệu đồng, đạt hơn 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Nâng tổng số đến nay nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng.   

Nông dân được tiếp cận nguồn vốn tích cực phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. (Ảnh: Thanh Hương)

Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân huyện đã giải ngân trên 1,2 tỷ đồng giúp cho 175 hộ hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề đa dạng, trong đó chủ yếu tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi bò, dê và trồng cây ăn trái. Bên cạnh hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, Hội nông dân huyện còn phối hợp với Hội nông dân, UBND các xã, thị trấn và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện mở nhiều lớp dạy nghề phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và ngành nghề của từng hộ gia đình đã được đông đảo hội viên, nông dân tham gia, thực hiện ứng dụng hiệu quả vào thực tế phát triển sản xuất, mang lại thu nhập cao.

Ngoài ra, năm 2017, được sự hỗ trợ từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và Trung ương, Hội nông dân huyện đã đầu tư xây dựng 5 dự án phát triển kinh tế, cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống cho 72 hộ hội viên, nông dân trong huyện, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. trong đó, 4 dự án nuôi bò, nuôi dê cho 62 hộ nông dân tại các xã Tam Hiệp, Phú Vang, Lộc Thuận, Bình Thới và 1 dự án đan lưới cho 10 hộ hội viên, nông dân ở xã Bình Thắng tham gia.

Nhờ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hộ hội viên, nông dân không những thoát nghèo bền vững mà còn tích lũy vốn để tái đầu tư sản xuất, đặc biệt có nhiều hộ làm giàu và đạt được danh hiệu "nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp". Năm 2017, toàn huyện đã có 257 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Từ đó, tổ chức Hội nông dân đã thu hút được nhiều nông dân tham gia. Chất lượng sinh hoạt ở các chi, tổ hội cũng được nâng lên; phong trào thi đua có nhiều đổi mới.

Nhìn chung, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân huyện Bình Đại đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp các hộ dân thoát nghèo, nâng cao đời sống mà còn góp phần thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và bền vững, giải quyết công ăn việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.