Ba Tri tặng 5 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Ngày đăng bài: 09/02/2018 | Tác giả: Trần Xiện

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri vừa tổ chức lễ trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trao quyết định tặng nhà cho các gia đình. (Ảnh: Trần Xiện)

5 gia đình được tặng nhà lần này gồm bà Nguyễn Thị Dẻo, sinh năm 1965 ở ấp Tân An, xã Tân Hưng; ông Nguyễn Văn Quen, sinh năm 1959, Bùi Văn No, sinh năm 1940 ở ấp Giồng Lớn, Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1932 ở ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân; ông Lê Văn Tám, sinh năm 1970 ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thạnh.

Mỗi căn nhà có diện tíc sử dụng từ 50 m2, kinh phí xây dựng từ 65 đến 92 triệu đồng. Trong đó, Công ty trách nhiện hữu hạn BOT Cầu Rạch Miễu hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, số còn lại gia đình góp vào.

Việc hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà của Công ty trách nhiện hữu hạn BOT Cầu Rạch Miễu góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp các gia đình có điều kiện vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc.