Định hướng phát triển nuôi tôm 2 giai đoạn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 08/03/2018 | Tác giả: C. Trúc

Hội nghị "Định hướng phát triển nuôi tôm 2 giai đoạn tỉnh Bến Tre", do UBND tỉnh tổ chức vừa diễn ra ngày 6/3/2018 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm chủ trì , đã phác họa tổng thể bức tranh ngành nuôi tôm biển của tỉnh, qua đó đề ra định hướng, giải pháp phát triển bền vững.

Chủ trì hội thảo. (Ảnh: C. Trúc)

Năm 2017, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là 46.300 ha với tổng sản lượng nuôi đạt 264.500 tấn. Trong đó, diện tích nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh thả xoay vòng đạt 11.500 ha, sản lượng đạt trên 53 ngàn tấn. Năng suất tôm biển thâm canh, bán thâm canh ngày càng được nâng cao như tôm chân trắng đạt 9-10 tấn/ha, tôm sú 4,5-5 tấn/ha; quảng canh, tôm lúa, tôm rừng đạt 250kg/ha. Ước tính giá trị ngành tôm biển của tỉnh chiếm 53% so với tổng giá trị mang lại trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

 Trong vài năm gần đây, việc đầu tư cho nghề nuôi tôm biển của người dân từng lúc được nâng cao, không ngừng tìm kiếm, tư duy sáng tạo, đổi mới ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới để giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất giá trị con tôm biển. Nhiều mô hình mới được áp dụng như nuôi tôm kết hợp với cá rô phi, nuôi tôm trong ao lót bạt, nuôi có lưới nhẹ, nuôi trong nhà kín…

Đặc biệt, mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn được đánh giá hiệu quả cao. Hình thức nuôi tôm chân trắng 2 giai đoạn đang từng bước phát triển dưới sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Trúc Anh, Công ty Việt ÚC, đã xây dựng nhiều điểm trình diễn trên địa bàn 3 huyện biển, với 150 hộ, tổng diện tích 280 ha, năng suất bình quân 60-70 tấn/ha mặt nước, lợi nhuận trung bình từ 700-800 triệu/vụ nuôi, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn ở xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú. (Ảnh: C. Trúc)

Ưu điểm của mô hình này là đầu tư kín, cách ly được môi trường dịch bệnh giai đoạn đầu, nuôi mật độ cao, quản lý tốt được thức ăn và môi trường, nâng cao tỷ lệ sống, nuôi tôm lên cỡ lớn, tạo điều kiện tăng năng suất sản lượng trên một đơn vị diện tích và đặc biệt là thuận lợi cho việc xử lý chất thải trong vụ nuôi.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã đánh giá cao hiệu quả mô hình mới, cũng như tâm huyết của lãnh đạo tỉnh trong hoạt động nuôi tôm biển. "Không chỉ dừng lại ở đó mà tới đây cần tính toán về đầu ra, chế biến đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị sản phẩm. Địa phương tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm tạo điều kiện về môi trường, đất đai, thủ tục, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân… Mục tiêu hướng đến là tạo môi trường thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ngành tôm trên địa bàn tỉnh" - Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị, sau hội nghị, các ngành, các cấp mà nhất là ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương mình với tinh thần tăng tốc, quyết liệt.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030, nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm tôm biển, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh cho điều chỉnh, bổ sung cục bộ quy hoạch nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp nghiên cứu để hoàn thiện quy trình nuôi tôm biển 2 giai đoạn, nuôi theo công nghệ cao (từ quy trình nuôi đến xử lý chất thải, nước thải, nhất là vỏ tôm); phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các cơ sở sản xuất từ giống sạch bệnh, đến nuôi an toàn và tham gia chế biến để nâng cao giá trị gia tăng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo đối với ngành ngân hàng, Công ty Điện lực tỉnh, UBND các huyện, xã tiếp cận nhanh và có giải pháp nhân rộng các mô hình hiệu quả.