Xã Thới Thuận tập trung thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 23/05/2018 | Tác giả: Tuyết Mai

Bằng sự nổ lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, cùng nhân dân địa phương, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thới Thuận tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Tuyết Mai)

Đến nay, Thới Thuận đã được các sở, ngành tỉnh thẩm định và công nhận đạt 16 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), Tiêu chí số 3 (Thuỷ lợi), Tiêu chí số 4 (Điện), Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hoá), Tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông), Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), Tiêu chí số 10 (Thu nhập), Tiêu chí số 11 (Hộ nghèo), Tiêu chí số 12 (Lao động có việc làm), Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), Tiêu chí số 16 (Văn hóa), tiêu chí 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm), Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật) và Tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh).

Tuy nhiên, để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm trong 2018 theo kế hoạch, xã Thới Thuận phải tập trung nâng chất 16 tiêu chí đã đạt và thực hiện hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 5 (Trường học) và tiêu chí số 15 (Y tế).

Đối với tiêu chí số 2 (Giao thông), xã đang tập trung kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến: Đường Trung tâm xã Thới Thuận (ĐX 01) dài 1,750 km, đường cấp A, mặt đường rộng 6 m, lề mỗi bên 1m (Đang thi công, tiến độ đạt khoảng 30%); Đường Thới An (ĐA06): từ QL57B (nhà Trú bão) đến đình Thới An, đường cấp B dài 1,6 km, mặt đường rộng 3,5m, lề mỗi bên rộng 0,75 m (Đã khởi công, tiến độ đạt khoảng 25%) và Đường ra cồn Chày Mười (ĐC 02), đường cấp B, dài 0,985 km, mặt đường rộng 3m, lề mỗi bên 0,5m (Tiến độ đạt khoảng 60%).

Tiêu chí số 5(Trường học), trên địa bàn xã có 03 cấp trường. Trường Mẫu giáo Thới Thuận đang thi công, tiến độ đạt khoảng 45%; Trường Tiểu học Thới Thuận đang thi công, tiến độ đạt khoảng 70% vàTrường THCS Thới Thuận đang thi công, tiến độ đạt khoảng 60%.

Đối với tiêu chí số 15 về Y tế, xã đang tập trung vận động người dân địa phương tham gia, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp số liệu người dân Thới Thuận tham gia Bảo hiểm y tế ở địa phương khác, đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt từ 85% trở lên để hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị về trên thẩm định công nhận.