Kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 28/05/2018 | Tác giả: Huỳnh Lâm

Tính đến nay, toàn huyện Giồng Trôm đã xây dựng thành công 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Châu Bình, Lương Phú, Lương Quới và Bình Thành.

Huyện Giồng Trôm có 4/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Đối với các xã còn lại, qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện có 1 xã đạt 14 tiêu chí đó là xã Phong Nẫm; xã Mỹ Thạnh đạt 12 tiêu chí; xã Châu Hòa đạt 11 tiêu chí; xã tân Hào, Long Mỹ và Tân Lợi Thạnh đạt 10 tiêu chí; xã Hưng Lễ, Bình Hòa, Thuận Điền đạt 9 tiêu chí; xã Lương Hòa, Phước Long, Sơn Phú và Hưng Nhượng đạt 8 tiêu chí; 4 xã đạt 7 tiêu chí đó là Thạnh Phú Đông, Hưng Phong, Tân Thanh và Long Mỹ.

Đa số các xã đều tụt giảm từ 2 đến 6 tiêu chí so với bộ tiêu chí cũ. Trong đó,các địa phương đều gặp khó khăn trong thực hiện các tiêu chí số 11 (hộ nghèo), 13 (Tổ chức sản xuất), 14 (Giáo dục và Đào tạo), 15 (Y tế), 17 (Môi trường vàAn toàn thực phẩm) và 18 (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật).

Trong thời gian tới, huyện Giồng Trôm sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, phối hợp sắp xếp lại tổ chức sản xuất,gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 -2020; tổ chức các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng mới và nâng cấp các công trình thiết yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới.