Giồng Trôm kiểm tra nâng chất danh hiệu xã văn hóa Mỹ Thạnh

Ngày đăng bài: 15/06/2018 | Tác giả: Diệu Hiền - Trần Diệp

Sáng ngày 13/6/2018, ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Giồng Trôm, cùng thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc đến xã Mỹ Thạnh kiểm tra kết quả nâng chất danh hiệu "xã đạt chuẩn văn hóa" năm 2018.

Mỹ Thạnh tập trung nâng chất các tiêu chí văn hóa, tạo nền tảng xây dựng xã nông thôn mới. (Ảnh: Diệu Hiền)

Theo báo cáo, Ban Chỉ đạo xã Mỹ Thạnh đã xây dựng kế hoạch nâng chất xã văn hóa, ấp văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên. Kinh tế phát triển, hộ khá giàu tăng, chiếm tỷ lệ 73,64%, hộ nghèo giảm 1,1% so cùng kỳ, hiện nay hộ nghèo trong xã còn 176 hộ chiếm 7,03%, xã không còn nhà tạm bợ, dột nát.

Các tiêu chí trong tiêu chuẩn "Ấp văn hóa" được giữ vững và không ngừng nâng chất, lưới điện phủ kín 6/6 ấp với tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,96%. Trên 80% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm; trên 65% hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên. Trên 80% hộ gia đình cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình "vườn xanh - sạch - đẹp - hiệu quả". 6/6 ấp duy trì tụ điểm văn hóa gia đình và 6 câu lạc bộ gia đình bền vững. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; có 2.071 hộ sử dụng nước máy  đạt 87,4%; 1.982 hộ gia đình có hố xí tự hoại chiếm 83,66%. Người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Tuy nhiên, xã cũng còn hạn chế về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, khó khăn trong thực hiện tiêu chí về nhà văn hóa, khu thể thao ấp, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.

Qua kiểm tra, xã Mỹ Thạnh được đánh giá nâng chất dạng tốt. Ban Chỉ đạo huyện Giồng Trôm yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã Mỹ Thạnh cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong dân, vận động được nguồn lực trong dân; rà soát, nắm chắc các tiêu chí còn thấp để tập trung thực hiện, triển khai những phần việc của dân cho dân làm; duy trì cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp; củng cố nâng chất các tổ chức nòng cốt, đặc biệt là tổ nhân dân tự quản; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, tập trung nâng chất các tiêu chí xã văn hóa, tạo nền tảng để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.